Akut psykiatrisk hjemmebehandling er et behandlingsalternativ til indlæggelse og netop denne behandlingsform har vist sig at have effekt ift. at psykiske syge forbliver aktive på arbejdsmarkedet.

Hjemmebehandlede patienter med akut psykisk sygdom nemlig er i højere grad i arbejde sammenlignet med den traditionelle indlæggelse i psykiatrien, viser et nyt forskningsstudie på Psykiatrisk Center Frederiksberg i Region Hovedstaden.

Emely Ek Blæhr, Jacob Vagner Madsen, Nanna Limskov Stærk Christiansen og Pia Vedel Ankersen har netop publiceret studiet i Nordic Journal of Psychiatry. 

På den baggrund rejser to af forskerne bag studiet spørgsmålet: Hvad er den bedste investering for samfundet? Er det bedre indsatser på arbejdsmarkedet eller bedre psykiatrisk behandling?

FAKTA

  • Hver femte i dansker i den arbejdsdygtige alder har, ifølge regeringens psykiatriudvalg, psykiske problemer
  • Psykisk sygdom koster i Danmark 55 mia.
  • 9 pct. går til direkte behandlingsudgifter

Læs tidligere rapport om fem akutte psykiatriske behandlingstilbud i hjemmet i fem forskellige regioner

Emely Ek Blæhr
Tlf. 7841 4370
Mail emebla@rm.dk