Der har i en årrække været opmærksomhed på, at sundhedsvæsnet i højere grad skal tage udgangspunkt i patienternes viden, behov og ønsker. 

Med på råd
Alligevel kan kun halvdelen af de adspurgte i den nye undersøgelse svare ja til, at sundhedsvæsnet i høj grad er til for dem, ligesom de efterspørger at blive taget med på råd, når der træffes beslutninger. Det oplever ca. hver 3. patient kun sker ”I mindre grad” eller ”Slet ikke”.

Undersøgelsen bekræfter, at en stor del af de deltagende patienter har gode erfaringer med sundhedsvæsenet og vurderer eget helbred positivt, men den viser også, at forbedringer er påkrævet på en række områder, før målet om patientcentreret praksis på de danske sygehuse er realiseret. 

Travlhed
Ifølge patienterne har sundhedspersonalet for travlt. Det er ét blandt mange andre resultater, der også fremgår af den omfattende undersøgelse. Travlhed er det problem, flest patienter har kommentarer til:

– Personalet virkede stresset, og for pårørende var det nærmest umuligt at få dem i tale trods flere forsøg, siger en af de anonyme deltagere;

– Jeg savnede nærvær, tid og ro og en interesse i mig, og i hvordan jeg havde det, siger en anden af de patienter, der har udtalt sig i forbindelse med undersøgelsen, som samtidig viser, at køn, alder og uddannelse har betydning for patienternes oplevelser.

”Det patientcentrede sygehus” er udarbejdet af DEFACTUM på vegne af TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Man har spurgt patienterne selv om deres oplevelser – undersøgelsen inkluderer et tilfældigt udsnit af patienter, der har været indlagt på et offentligt sygehus i minimum 24 timer.

Undersøgelsen er en del af projektet Hej Sundhedsvæsen, som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Hej Sundhedsvæsen samler og deler redskaber og råd til patienter og pårørende for at flere må få en sikker og korrekt behandling.

Læs rapporten her