Resultatet svarerne fra 44 patienter, der er blevet spurgt i seks interviews i fokusgrupper, der netop er offentliggjort i en forskningsartikel i det sundhedsvidenskabelige tidsskrift Danish Medical Journal.

Interviewene er gennemført af en forskergruppe fra DEFACTUM, Region Midtjylland, som led i et større nationalt projekt om gebyr ved udeblivelse på hospitalerne. 

Intet gebyr til udsatte grupper
Selvom patienterne mener, et gebyr kan være OK, skal budskabet tages med forbehold.

- Patienterne er generelt enige om, at gebyr for at blive væk er en passende metode for at reducere antallet af udeblivelser. Men de lægger samtidig vægt på, at udsatte patientgrupper, som eksempelvis psykisk sårbare, bør fritages, fortæller seniorforsker og medforfatter på artiklen, Ulla Væggemose, DEFACTUM. 

Samtidig mener patienterne, at det skal være lettere at melde afbud. Eksempelvis via sms eller ved at indføre et selv-booking-system, så konsultationen bliver på et tidspunkt, patienten selv har valgt. 

Behov for viden om gebyr
På mange afdelinger opleves det som et problem for effektiviteten, når patienter bliver væk fra deres aftaler uden at melde afbud. Undersøgelsesudstyr og personale risikerer at spilde tiden, ligesom det kan skabe unødig ventetid for andre patienter.

Gebyrer bliver jævnligt nævnt som en mulig metode til at nedbringe udeblivelserne. Men der findes ikke tilstrækkelig dokumentation for, om gebyrer virker, og hvordan de virker. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med landets fem regioner sat forsøget med gebyrer i gang.

Fakta

  • Interviewene med de 44 patienter er gennemført som 6 fokusgruppe-interviews.
  • Fokusgruppernes patienter kommer fra Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg, hvor patienterne i perioden 1. maj til 15. november 2015 kunne få brev om, at de ville blive pålagt gebyr ved udeblivelse uden afbud.
  • Fokusgruppe-interviewene er et delprojekt under det nationale forskningsprojekt: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen.
  • Forskningsprojektet indebærer blandt andet, at patienter på to afdelinger ved Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland, er blevet pålagt et gebyr på 250 kr., hvis de er blevet væk fra en aftale uden at melde afbud.
  • Læs forskningsartiklen fra fokusgruppeinterviewene i Danish Medical Journal: Danish patients are positive towards fees for non-attendance in public hospitals. A qualitative study.

Stina Lou

Stina Lou
Tlf. 7841 4364
Mail stisoe@rm.dk