Er bentøjet blevet usikkert og synet svagt, kan det virke helt uoverskueligt at skifte mellem et par busser for at nå frem til en undersøgelse på hospitalet. Derfor er mange patienter glade for, at Region Midtjylland tilbyder at hjælpe med kørslen. Faktisk er helt op til 99 procent af de adspurgte brugere samlet set enten tilfredse eller meget tilfredse. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse af den ”siddende patientbefordring”, som Præhospitalet og Midttrafik har fået gennemført af DEFACTUM (CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling) i Region Midtjylland. Ved lignende undersøgelse i 2010 gjaldt det 97 procent.

Flere får hjælp til kørsel
Antallet af rejser har været stigende i takt med, at aktiviteten på hospitalerne er vokset. Knap 45.000 forskellige patienter fik i 2015 kørselshjælp ca. 400.000 gange. Det er næsten 40.000 flere ture end i 2012. Formand for Regionsrådet i Midtjylland glæder sig over den høje tilfredshed.

- Det er imponerende, at det lykkes at bevare en så høj tilfredshed, samtidig med at aktiviteten stiger. Det er en vigtig indsats at hjælpe de dårligst gående patienter med at nå frem til hospitalsbesøg og hjem igen. Derfor undersøger vi tilfredsheden med jævne mellemrum, så vi kan se, hvor servicen kan styrkes, siger Bent Hansen.

Ventetiden kan måske forbedres
Præhospitalet og Midttrafik har også undersøgt patienternes tilfredshed med blandt andet bestilling af kørsel, afhentning, ventetid og chaufførens service. Her er ventetid klart det forhold, som flest patienter er utilfredse med. Det gælder især ventetiden efter behandlingen, som én ud af fem patienter er mindre tilfreds med.

Præhospitalets direktør er glad for, at så mange patienter er tilfredse, men har også fokus på muligheder for at udvikle kvaliteten.

- Det er forståeligt, at ventetiden kan opleves som ekstra lang, hvis man fx har været til en udmattende behandling og trænger til at komme hjem. Derfor vil vi blandt andet se på, om det giver mening at justere ventetiden, så færdigbehandlede patienter kommer hurtigere hjem, mens patienter på vej til undersøgelse måske kan vente fem minutter mere. Vi vil også se på, om oplevelsen af ventetiden kan forbedres fx med bedre kommunikation om, hvor lang tid man skal vente, siger Else Ammitzbøll.

Hun understreger, at 97 procent af alle patienter bliver hentet indenfor de servicemål om ventetid, som Regionsrådet har fastlagt, og at det ikke er muligt helt at undgå ventetid.

Den siddende patientkørsel
Det er især dårligt gående ældre over 65 år, der bruger kørselsordningen. Og mange får en såkaldt servicerejse, hvor chaufføren som en ekstra hjælp bestilles til at følge patienten fra bilen og helt ind i venteværelset på hospitalet.

Patienterne bliver kørt i taxier og mini-busser, og i mange tilfælde køres flere patienter i samme bil. Dialyse-, kemo- og strålepatienter benytter oftere kørselshjælpen, mens andre patienter kun har brug for kørsel en enkelt gang.

Midttrafik er Præhospitalets leverandør af befordringen. Patienterne køres med Midttrafiks Flextrafik-ordning, som også benyttes af kommunerne til blandt andet handicap- og lægekørsel.

Ret til kørsel
Patienter, som ikke kan tage bussen eller toget til hospitalet på grund af deres helbred, har ret til at blive kørt til og fra behandling, hvis de samtidig opfylder en af disse betingelser:

  • er pensionist
  • har over 50 km til hospitalet efter Kraks korteste rute
  • har været indlagt og indkaldes til ambulant behandling

Præhospitalets kørselskontor, som ligger i Holstebro, visiterer patienter til hjælpen efter Sundhedslovens retningslinjer. Se mere om undersøgelsen af den siddende befordring.

Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng
Tlf. 2477 0425
Mail pedlyn@rm.dk