Eksempelvis har gigt- og lungelidende KOL-patienter mere end dobbelt så stor risiko for også at have ryglidelser og psykiske sygdomme, lyder en af konklusionerne. At være i behandling for flere sygdomme samtidig giver en stor behandlingsbyrde og øger risikoen for bivirkninger fra medicin, og multisyge er derfor særligt udsatte, fortæller en af forskerne bag Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM, Region Midtjylland. 

Gængse gigtpatienter med migræne og mentale lidelser
Studiet er netop publiceret i det internationale sundhedsvidenskabelige tidsskrift: Preventing Chronic Disease og er baseret på tal fra den nationale sundhedsprofil 2013. Gigt er en af de sygdomme, der skiller sig ud:

- At patienter med inflammatorisk gigt (leddegigt) mere end dobbelt så ofte har ryglidelser, overrasker os ikke. Men at de også har mere end dobbelt så høj sandsynlighed for fx at have en psykisk lidelse og migræne er forbavsende, fortæller seniorforsker Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM, og fortsætter:

- Udover risikoen for fejlmedicinering og flere bivirkninger har mange gigtpatienter derfor også en uoverstigelig behandlingsbyrde. Kroniske lidelser kræver tid. Og flere sygdomme på en gang mindsker motivationen, evnen og mulighederne for at følge lægens anbefalinger.

Gigt- og KOL-patienter udfordrer hospitalerne
KOL-patienter er en af de øvrige kronikergrupper, der skiller sig ud – lidt på tilsvarende vis:

- KOL-patienter har mere end tre gange så stor risiko for også at have astma. Det overrasker os ikke. Til gengæld undrer det os, at KOL-patienter også har dobbelt så høj sandsynlighed for rygsygdomme og psykiske lidelser, fortæller seniorforsker Finn Breinholt Larsen og afslutter:

- Har du én kronisk lidelse, er du rigtig godt stillet, fordi det danske sundhedssystem har mange dygtige og højt specialiserede læger inden for hvert deres speciale. Har du flere kroniske lidelser, står det ikke helt så godt til. Behandlingen af én lidelse er ikke nødvendigvis gavnlig for en anden. Der eksisterer ikke et samlet overblik over, hvordan patienten reagerer på indtagelse af flere former for medicin samtidigt.

Sygdomme, hvor behandlingerne modarbejder hinanden, kaldes diskordante (”ikke samstemmende”).

Som eneste sted i landet har Hospitalsenheden Midt i Silkeborg fra 2012 oprettet en klinik for multisygdom med tilbud om speciallægevurderinger og medicingennemgang på tværs af specialerne.

Titlen på forskningsartiklen: A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People with Multimorbidity, Denmark, 2013

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk

Marie Hauge Pedersen
Tlf.: 2033 0933
Mail: mahpee@rm.dk