Børn og unge udsat for seksuelle overgreb har øget risiko for en lang række psykologiske senfølger som bl.a. posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. For nogle fører det til stofmisbrug, selvskade og i yderste konsekvens selvmord. 72 børn og unge har gennemført gruppebehandlingen, og DEFACTUMs evaluering viser, at flertallet af deltagerne udvikler sig positivt, og at den positive effekt består to år efter gruppeforløbet.

Fællesskab mindsker skyld og skam
Gruppebehandlingen er afprøvet i Aarhus, København og Hjørring Kommune med det formål at ændre børn og unges oplevelse af stigmatisering og negative selvbilleder.

- Gruppebehandlingen giver deltagerne mulighed for at dele deres erfaringer og dermed mærke, at de ikke er alene om deres oplevelser, og deltagerne nævner selv, at de oplever mindre angst, mindre skyld og skam, fortæller chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM, fortsætter:

- For flere betyder det ligefrem at de får et bedre selvværd, bedre relationer og bedre evne til at mærke egne grænser. De føler sig forstået og har en værktøjskasse til at bearbejde det seksuelle overgreb. Det kan mærkes i omgangskredsen. De pårørende fortæller om en positiv ændring i deltagernes generelle trivsel og adfærd.

Bedst for de hårdest ramte
Resultaterne peger desuden på, at særligt en målgruppe har gavnlig effekt af behandlingen:

- Især den del, der har størst problembelastning fra start, oplever positiv effekt, og den positive effekt består to år efter behandlingen. Gruppebehandling ser således ud til at være et relevant tilbud til en del af de børn og unge, der har været udsat for seksuelle krænkelser, fortæller Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM, og afslutter:

- Det er uhyre vigtigt, at børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, får den rette hjælp hurtigst muligt. Vi ved stadig kun lidt om, hvordan vi bedst hjælper alle, men vores antagelse er, at en indsats rettet mod det krænkede barns trivsel, selvbillede og mestringsstrategier forebygger udviklingen af senfølgerne.

Erfaringerne fra projekt er samlet i en evaluering, der indeholder en metode- og implementeringsguide. Den er relevant for aktører, der selv overvejer at etablere gruppeforløb til målgruppen.

FAKTA

  • Guiden og evalueringen er frit til rådighed på
  • Socialstyrelsen indbød i 2009 alle danske kommuner til at søge midler til gruppebehandling af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb fra Satspuljen. Der var ikke er særlig stor erfaring med gruppebehandling af denne målgruppe i Danmark, og initiativet blev defineret som et forsøgsprojekt. Københavns Kommune, Hjørring Kommune og Aarhus Kommune indgik i projektet, der nu er evalueret af DEFACTUM
  • Evalueringen kan ikke afgøre, hvilke metoder eller elementer er mest virksomme, men deltagerne selv peger på, at gruppebehandlingen giver oplevelse af, at andre har været udsat for det samme. Det mindsker deltagernes skyld og skam
  • Datagrundlaget for evalueringen er begrænset og evalueringen er foretaget uden kontrolgruppe, så ændringerne i deltagernes velbefindende kan også være påvirket af andre faktorer end behandlingen
  • Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

Kirsten Overgaard
Tlf.: 2152 6974
Mail: kirove@rm.dk

Tina Willemann

Tina Willemann
Tlf. 2117 3102
Mail tinwil@rm.dk