Deltagere på det første hold er nu kun få måneder fra titlen som forbedringsvejledere. Over de ti måneder, som uddannelsen strækker sig over, har de været igennem syv undervisningsdage med teorioplæg, case-baseret undervisning, praktiske øvelser, anvendelse af forskellige SPC-diagrammer, kommunikationsøvelser og deltagerpræsentationer. Men hvad er forbedringer egentligt, og bidrager forbedringsvejlederuddannelsen med noget til medarbejdernes arbejdsdag?

Hjælper kollegaerne med forbedringer
Den nye forbedringsvejlederuddannelse er, ifølge kursusleder og specialkonsulent René Buch Nielsen fra DEFACTUM, hverken en ny projektlederuddannelse eller en uddannelse i at være klinisk vejleder. Det er derimod en uddannelse i at kunne arbejde med forbedringstiltag og kunne vejlede kollegaer efter Forbedringsmodellen:

- Forbedringsvejlederne bliver ressourcepersoner, der fremover skal hjælpe andre kollegaer med at forbedre patient-kvaliteten på deres arbejdsplads, fortæller René Buch Nielsen og fortsætter:

- Forbedringen kunne eksempelvis være mere effektive arbejdsgange eller optimering af arbejdsprocesser, der ikke fungerer i dag.

Fra kvalitetsbrist til kvalitetsbevidst
Før uddannelsens begyndelse skal deltagerne formulere et forbedringsarbejde, der tager afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation, og som skal kunne realiseres i løbet af selve uddannelsesperioden:

- Alle deltagere identificerer et forbedringsarbejde i deres organisation forud for uddannelsen, og den systematiske tilgang i arbejdet med dette forbedringsprojekt, kan fremadrettet bruges som afsæt til arbejdet med nye forbedringer, fortæller René Buch Nielsen, DEFACTUM.

Ledelsen er nøglen til succes
Viden om forbedringsmetoder er et supplement til deltagernes sundheds- og socialfaglige viden, og under uddannelsen arbejder deltagerne tæt sammen med andre fagpersoner, patienter og egen leder. Særligt lederens opbakning er vigtig, hvis arbejdet med forbedringer giver succes:

- Det er en strategisk satsning for en organisation og det bedste resultat kommer derfor ved ledelsesmæssig opbakning til og involvering i forbedringsarbejdet, fortæller René Buch Nielsen, DEFACTUM.

Uddannelsen er næsten identisk med Forbedringsagentuddannelsen, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Den norske Patientsikkerhedskampagne. Førstnævnte har samtidig udviklet forbedringsvejlederuddannelsen i et tæt fagligt samarbejde med Region Midtjyllands Koncern Kvalitet, som DEFACTUM er en del af.

Planen er at opbygge en stærk forbedringskapacitet, hvor ansatte i Region Midtjylland på tværs af enheder kan trække på hinandens erfaringer med forbedringer.

Læs featureartiklen om tre deltagere på en uddannelsesdag i Laugesens Have her:

...eller læs mere om forbedringsuddannelsen her

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen
Tlf. 2046 3242
Mail rennie@rm.dk