Flere får i dag kræft, og flere overlever kræft end for få år tilbage. Et kræftforløb giver risiko for fysiske, psykiske og sociale bivirkninger – også på længere sigt. Og bivirkningerne er større hos dem, der ikke modtager kræftrehabilitering. Alligevel takker kun 16-25 % af de overlevende mænd ja til at deltage. 

- Mange mænd deltager ikke i rehabilitering, fordi de frygter for at miste kontrol. Mændene oplever rehabilitering som en hindring i en stræben efter normalitet, fortæller nyslåede ph.d. Charlotte Handberg, DEFACTUM, der samtidig understreger, at omgivelserne også gør det svært:

- Mændene møder kønsforståelser og attituder om, at rehabilitering ikke er for mænd – bl.a. blandt personalet på hospitalerne. Dermed understøtter og berettiger de sundhedsprofessionelle, mændenes manglende deltagelse i kræftrehabiliteringen der tilbydes i landets kommuner.

Netop kombinationen af mændenes og de sundhedsprofessionelles perspektiver skaber tilsyneladende en dobbelt obstruktion for mændenes deltagelse i kræftrehabilitering, konkluderer Charlotte Handberg i sin afhandling.

Formålet med Ph.d.-afhandlingen er at etablere ny viden om rehabilitering af mænd med kræft - baseret på en forståelse af mandlige patienter og sundhedsprofessionelles perspektiver på barrierer for mænds deltagelse i kommunal kræftrehabilitering.

Titlen: Male cancer patients and healthcare professionals at hospitals: An interpretive description of men’s barriers to participation in municipal cancer rehabilitation