Flere end 8.500 danskere i alderen 65 til 102 år i Region Midtjylland har medvirket i studiet, der er foretaget af en forskergruppe i DEFACTUM. Studiet peger på, der er en sammenhæng mellem ensomhed blandt ældre og migræne, diabetes og hjertekarsygdomme.

- Det er stadig lidt et mysterium, hvorfor ensomhed påvirker vores helbred, men vores resultater peger på at faktorer som fysisk inaktivitet, dårlig søvn og et højt stress niveau hos den ensomme, kan have en betydning, fortæller en af forskerne bag studiet Julie Christiansen, DEFACTUM, og forklarer, at ensomme generelt har sværere ved at opretholde en aktiv livsstil og eksempelvis ofte mangler nogen at dyrke sport sammen med.

- Ud over at have betydning for den enkeltes helbredstilstand, påvirker Ensomhed også ældres livskvalitet. Det er derfor vigtigt at tage ensomhed alvorligt. Vi bør skærpe fokus på ensomhed og sætte tabuet på dagsordenen, fortæller Julie Christiansen og afslutter:

- Internationale studier har tidligere påvist en sammenhæng mellem ensomhed og dårligt helbred, men så vidt vi ved, er vores studie det første, der finder en sammenhæng mellem ensomhed og migræne og diabetes.

Studiet er baseret på data fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” fra 2013 og er udarbejdet i samarbejde med seniorforskerne Mathias Lasgaard og Finn Breinholt. Studiet er støttet af Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden).

Artiklens titel er: “Do stress, health behavior, and sleep mediate the association between loneliness and adverse health conditions among older people?

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk

Julie Christiansen
Tlf. 7841 4337, mobil 8171 5802
Mail juechi@rm.dk.