Det fortæller Lotte Groth Jensen i sit ph.d.-forsvar på Aarhus Universitet, der sætter fokus på overgangen fra papirbaserede til elektroniske journaler.

I 2010 skiftede Region Midtjylland de gamle papirjournaler ud med elektroniske. Ideen var, at relevante informationer om den enkelte patient skulle gøres tilgængelige, ensartede og hurtige at fremskaffe. Derved skulle både patientforløb og patientsikkerhed blive bedre.

Problemer er ikke kun tekniske
Overgangen til EPJ-systemet gav lægerne problemer i nogle dele af deres arbejde, og de problemer er endnu ikke helt løst.

- Nogle læger havde det svært med overgangen fra papirbaserede patientjournaler til elektroniske patientjournaler, EPJ, fortæller ph.d Lotte Groth Jensen, DEFACTUM, og netop patientjournalen er afgørende for lægernes daglige kliniske arbejde.

- Journalen er lægens mulighed for at arbejde videre med andre lægers viden. Det er den primære kilde til mere viden om patienten, og derfor vil en udskiftning af journalen have betydning for lægernes daglige arbejde, forklarer Lotte Groth Jensen og uddyber, at lægerne trods alt foretrækker den elektroniske patientjournal frem for det papirbaserede system.

Om lægerne bruger de forskellige muligheder, der ligger i det nye EPJ-system afhænger ikke altid kun af design, layout og funktionalitet i systemet. Der kan være andre årsager udenfor systemet så som organisering af arbejdet, dokumentationspraksis, forståelse for systemets opbygning osv., som spiller en afgørende rolle for lægernes brug af systemet. 

Bedre forståelse giver bedre kvalitet
En dybere fælles forståelse for, hvordan de forskellige dele af EPJ-systemet hænger sammen, kan, ifølge Lotte Groth Jensen, skabe bedre udnyttelse af systemets forskellige muligheder og i sidste ende måske føre til kvalitetsforbedringer for patienterne.

Det kan dog være svært at udvikle og implementere et system, der fungerer godt for alle relevante bruger og understøtter alle de behov, der opstår i det daglige kliniske arbejde. Lotte Groth Jensen har belyst henholdsvis de papirbaserede og de elektroniske patientjournaler og deres evne til at understøtte lægerne i det daglige kliniske arbejde med at skabe overblik over deres patienter og patienternes sygdomshistorie.

- De to systemer har forskellige forcer for lægernes dannelse af overblik i den daglig kliniske praksis. Derfor ville et system, hvor man i et eller andet omfang kombinerede forcerne fra de to systemer sandsynligvis være det bedste, men i første omgang bør hospitalsledelserne have fokus på at give alle en dybere forståelse af, hvordan EPJ-systemet fungerer, afslutter Lotte Groth Jensen.

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice  

Lotte Groth Jensen
Tlf. 4048 6949
Mail lotjes@rm.dk