Analysen tyder på, at det giver bedre kvalitet for patienterne, at der anvendes robotkirurgi frem for konventionel kirurgi ved operation af livmoder, nyrer, prostata og tyk- og endetarm. Der ses især fordele i form af mindre blodtab, kortere indlæggelsestid og færre komplikationer. Samtidig giver brugen af robot også et bedre fysisk arbejdsmiljø for kirurgen. Omvendt er operationstiden typisk forlænget ved robotassisteret kirurgi.

Det påpeges samtidig i rapporten, at en samlet vurdering af robotassisteret kirurgi sammenlignet med konventionel kirurgi på tværs af de kirurgiske specialer ikke giver et entydigt billede. Det er blandt konklusionerne i en ny medicinsk og teknologisk vurdering(MTV) om brugen af robotkirurgi, som vores forsknings- og konsulenthus har udarbejdet for Danske Regioner.

Anvendelsen af robotkirurgi har været på hurtig fremmarch over de sidste fem - otte år, og det forventes, at der i de kommende år bliver et yderligere pres på anvendelsen af robotkirurgi. Derfor har Danske Regioner bestilt rapporten om området. Rapporten viser også, at der kun i nogle tilfælde er en økonomisk gevinst ved at bruge robotkirurgi.

Da der fortsat er begrænset viden og erfaringer med brugen af robotter, vil regionerne nu sætte fokus på at skabe fælles rammer for brugen af robotteknologi og styrke opsamling af yderlig evidens på området.

Læs mere i rapporten:

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk