OBS! Viser en ultralydsskanning, at dit foster har genetiske afvigelser, så er du ikke alene. Stina og Ida tager dig i hånden på den første del af rejsen mod det valg, der er rigtigt for dig/jer. Deres erfaring siger, at alle kan nå dertil. Find ud af hvordan ved at lytte til podcasten Sundhed Indefra om den svære beslutning ved alvorlig genetisk sygdom hos fostre i episoden Fosterdiagnostik, som Apple Podcasts eller på Spotify.

93 procent af alle danske gravide vælger at blive screenet for Downs syndrom og andre kromosomfejl hos fosteret. Det sker ved den såkaldte ’nakkefoldsskanning’ i 10.-12. graviditetsuge. Omkring 5 procent svarende til 3000 gravide får et resultat der viser, at fosteret har en forhøjet risiko for Downs syndrom eller andre kromosomafvigelser. 

Gravide, der efter en screening får besked om forhøjet risiko for kromosomfejl hos fosteret, oplever en stor bekymring, men hvis efterfølgende prøver afkræfter mistanken, aftager bekymringen hurtigt. Det viser ny ph.d.-afhandling af antropolog Stina Lou vores forsknings- og kunsulenthus og Health, Aarhus Universitet.

- Kærlighed til det lille liv holder håbet oppe
Langt de fleste gravide kvinder med forhøjet screeningsresultat, vælger at få lavet en moderkageprøve, der definitivt kan af- eller bekræfte mistanken om kromosomfejl. Tidligere forskning har peget på, at de teknologiske muligheder for at undersøge fostret, kan betyde at gravide sætter deres graviditet på mentalt stand-by eller opfatter fosteret som potentielt sygt, indtil det modsatte er bevist.

Det finder Stina Lou ingen tegn på: 

- De gravide, som jeg har interviewet, beretter om stor glæde ved at have set fosteret til ultralydsundersøgelsen og de udtrykker tilknytning og kærlighed til det lille liv, de har i maven. Mens de venter på de endelige resultater, gør de meget ud af at holde håbet oppe og tro på det bedste. Og her betyder det rigtig meget, at de har en god kommunikation med personalet. 

Den forhøjede risiko som et ’bump’ på vejen
Der rejses jævnligt tvivl om, hvorvidt disse ’falske’ screeningsresultater påvirker de gravide i den efterfølgende graviditet, men den nye forskning viser, at de gravide ganske vist bliver meget bekymrede, men også at denne bekymring forsvinder, hvis nye prøver afkræfter mistanken. 

- God og positiv kommunikation samt hurtig svartid betyder, at de gravide let vender tilbage til en normal graviditet. Flere af de gravide kvinder og par omtaler det forhøjede screeningsresultat og de efterfølgende undersøgelser som et ’bump’ på vejen eller en ’omvej’, men ingen af deltagerne fortryder, at de har deltaget i screening og alle forventer at tage imod screeningstilbuddet i nye graviditeter, fortæller Stina Lou. 

God kommunikation understøtter et informeret valg 
Stina Lou har observeret mere end 400 nakkefoldsscanninger på Aarhus Universitetshospital og fulgt kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og de vordende forældre, som har fået et svar om forhøjet risiko. 

- De bliver rigtigt, rigtigt bekymrede, men er generelt meget tilfredse med den måde personalet hjælper dem med at håndtere situationen, siger Stina Lou og fortæller, at ph.d.-studiet også beskriver og dokumenterer, hvordan personalet forsøger at møde parrene på deres præmisser og understøtte et personligt og informeret valg. 

- Derfor er resultaterne også interessante for sundhedsprofessionelle, som ønsker at reflektere over og få nye perspektiver på deres kommunikation omkring risiko. 

Ph.d.-afhandlingen ”Managing high risk at first trimester prenatal screening” blev forsvaret fredag den 27. februar 2015.

Hent Ph.d.-afhandlingen under publikationer under på titlen: Managing high risk at first trimester prenatal screening.

Fakta

  • 93 procent af de gravide vælger at blive screenet for kromosomafvigelser
  • 5 procent heraf får besked om at deres foster er i forhøjet risiko
  • 5-10 procent af disse gravide får efter yderligere undersøgelser besked om, at deres foster har en kromosomafvigelse

Stina Lou

Stina Lou
Tlf. 7841 4364
Mail stisoe@rm.dk