Få tænkte dog nok på det, da de første danske unge i starten af 1980’erne fik diagnosen autisme. Flere mennesker med den første generations autismediagnose nærmer sig imidlertid nu den pensionsmodne alder, og for at øge viden om autisme og alderdom har fem bo- og dagtilbud slået hovederne sammen med bistand fra vores forsknings- og konsulenthus. 

Erfaringer er samlet i den første artikelsamling om hverdagen hos ældre med autisme, som offentliggøres i dag. En central erfaring er, at pension af ældre med autisme i bo- og dagtilbud kan ødelægge trygheden og livskvaliteten, fordi de har brug for trygge rammer og den rette støtte i hverdagen.

- Mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at håndtere forandringer. Og pension kan være et typisk eksempel på sociale normer, der skaber usikkerhed. Men individuelle løsninger, kombineret med gradvis nedtrapning af arbejdet, er sandsynligvis en bedre løsning end helt at stoppe med at arbejde, fortæller styregruppeformand for projektet og tidligere forstander for Specialområde Autisme i Hinnerup, Per Bøgh.

Som alle andre danskere møder borgere med autisme naturlige tegn på aldring som mindre energi, begyndende demens, ledsmerter osv. Men med indkøb af skjorter uden knapper, indførsel af siesta og velmatchede naboer, har personalet i de fem bo- og dagtilbud på forskellig vis forsøgt at bevare borgernes selvstændighed ved at tilpasse omgivelserne.

- Det kræver omhyggelige iagttagelser og mange prøvehandlinger i samarbejde med borgeren, hvis det skal lykkedes at få et godt otium, fortæller Kirsten Overgaard fra vores forsknings- og konsulenthus og fortsætter:

- Borgerne såvel som personalet på tilbuddene skal rustes til at håndtere de udfordringer, der er forbundet alderdom og autisme. Derfor bør der tænkes i individuelle løsninger, og et arbejde kan i nogle tilfælde være en hjælp, når det understøtter trygheden og overskueligheden i borgerens hverdag.

Fakta:

 • VELUX FONDEN har støttet det videnskabende netværk med 4,86 mio. kr
 • Netværket består af Spurvetoften, Højtoft, Fonden SOVI, AutismeCenter Region Syddanmark og Specialområde Autisme
 • De fem tilbud er:
  • Specialområde Autisme, Region Midtjylland (Hinnerup Kollegiet)
  • AutismeCenter Region Syddanmark (Holmehøj i Ringe)
  • Højtoft, (selvejende i Bagsværd)
  • Fonden SOVI, socialøkonomisk virksomhed (i Gladsaxe)
  • Spurvetoften, Vejle Kommune
 • Vores forsknings- og konsulenthus styrer tilbuddene gennem processen, der løber over 3½ år, og rapporten: ”Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring?” er første af tre udgivelser. Læs mere om projekt og publikationer.

Om VELUX FONDEN
VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål. Uddelinger til sociale formål i Danmark sker i samdonation med VILLUM FONDEN.

Mere om Ældre med autisme (GAU)

Kirsten Overgaard
Tlf.: 2152 6974
Mail: kirove@rm.dk