Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på Akutområdet (LUP akutmodtagelsen) afdækker problemer på flere områder, blandt andet information om ventetid og smertelindring.

- Især bekymrer det mig, at 33 procent af patienterne oplever, at de ikke får deres behov for smertelindring dækket. Det er ikke godt nok, fastslår regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han mener, det er godt, at der nu gennemføres undersøgelser på akutområdet, for på den måde er det muligt at se, hvad der skal arbejdes med fremover.

- Resultaterne afspejler, at vi har travlt. Men derfor er det ikke tilfredsstillende, at eksempelvis omkring 71 procent mener, at de ikke bliver informeret tilstrækkeligt om ventetid eller årsag.

Vil være førende
Det er første gang, man gennemfører en landsdækkende patientundersøgelse på området for de akutte, ambulante patienter. Den kommer på baggrund af de seneste års omorganiseringer af akutmodtagelsen på landets sygehuse. I den konkrete undersøgelse ligger Region Midtjylland på landsgennemsnittet.

- Vi ligger i top i tidligere lignende undersøgelser af patientoplevelser, og det vil vi også indenfor akutmodtagelserne. Derfor skal vi fremover bruge resultaterne til at sammenligne os selv, så vi hele tiden udvikler os, mener Bent Hansen.

Fakta

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året. I år er første gang, den gennemføres på området Akutmodtagelse.
  • Man har tidligere gennemført undersøgelser af patientoplevelser på andre områder, og der har Region Midtjylland de seneste år ligget i toppen for de somatiske hospitaler.
  • Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  • Undersøgelsen består af 20 spørgsmål, og resultaterne bruges både nationalt, på regionsniveau og klinikniveau.
  • De nationale resultater er baseret på svar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse i perioden 20. august til 9. september 2014. Den samlede svarprocent er 43 pct.
  • De regionale resultater for Region Midtjylland er baseret på svar fra 1.375 patienter. Regionens samlede svarprocent er 48 pct.
  • Hent rapporten for de regionale resultater, link til Danske Regioners nyhed og læs LUP-nyheder fra flere af regionens hospitaler

Flere oplysninger 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på Region Midtjyllands hjemmeside eller pressevagt.

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk