En ny rapport tegner et billede af de cirka 210.000 danskere, der kæmper med ensomhed – alder, civilstand og arbejdsmarkedstilknytning er afgørende faktorer. Mary Fonden har taget initiativ til analysen, der er udført af vores forsknings- og konsulenthus.

Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for vores livskvalitet og helbred. Trods det eksisterer der kun begrænset viden om, hvor mange og hvem blandt danskerne der føler sig ensomme. En ny omfattende analyse udarbejdet for Mary Fonden kaster nyt lys over emnet.

Knap 5 % af befolkningen (fra 16 år) er alvorligt ensomme, men for mennesker uden tilknytning til arbejdsmarkedet er procenten langt højere. Lektor Mathias Lasgaard vores forsknings- og konsulenthus har været ansvarlig for udarbejdelsen af analysen og forklarer det således:

Den høje forekomst af ensomhed blandt førtidspensionister og arbejdsløse er et billede på, at det moderne liv for mange er bundet op på arbejde, og at man lettere kommer til at mangle hverdagens sociale kontakter, når man står uden for arbejdsmarkedet. Samtidig er der i gruppen af førtidspensionister og arbejdsløse en del, der er belastet af sygdom i hverdagen. Begge dele betyder, at det bliver sværere at udvikle og bevare sociale relationer.

Skal handle på ensomhed
Set over et livsperspektiv er risikoen for at være ensom størst i ungdommen (16-29 år), og når man har rundet de 85 år. De yngste ældre (65-79 år) er derimod den aldersgruppe, hvor ensomheden er mindst udbredt. Køn er ikke en afgørende faktor ud over i ungdomsårene, hvor flere kvinder end mænd er ensomme. Generelt er mennesker, som er gift, mindre ensomme end ugifte og fraskilte. Om man bor på landet eller i byen har ingen betydning for ensomheden ud over blandt de 65-79-årige, som er lidt mere ensomme på landet.

 Den nye analyse giver et billede af ensomhedens udbredelse på tværs af demografiske og sociale forhold, hvilket kan bidrage til at målrette bekæmpelsen af ensomheden.

- Vi mangler fortsat viden om og opmærksomhed på ensomhed. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi støtte mennesker, som kæmper med den skadelige langvarige ensomhed. Den ny analyse er et skridt i den rigtige retning, og generelt oplever vi et stigende fokus på ensomhedsproblematikken, bl.a. i Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor en lang række aktører er gået sammen om visionen om at halvere ensomhed frem mod 2020, udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Ensom blandt andre
Ensomhed er en kompleks problemstilling, som gennem tiden er blevet målt på en lang række måder. I analysen ”Ensomhed i befolkningen” er ensomhed målt ud fra en internationalt anerkendt metode, som tager højde for, at man også kan føle sig ensom, når man er omgivet af mennesker.

Analysen er den første af sin art herhjemme og er baseret på den internationalt anerkendte UCLA-skala, der blev medtaget i Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” i Region Midtjylland i 2013. Flere end 33.000 danskere fra 16 år har medvirket i analysen.
Hent analysen ”Ensomhed i befolkningen”.

Baggrund
Mary Fonden lancerede sit tredje indsatsområde, Ensomhed, i november 2011. Siden har Mary Fonden belyst området med analyser og vidensindsamling samt etableret samarbejde med henholdsvis Ventilen om projekt Netwerk og Røde Kors om projekt Værket

Læs mere om indsatsområdet Ensomhed på www.maryfonden.dk

For yderligere information

Kontakt Mary Fonden eller vores forskere på området

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk