Ordene kommer fra seniorforsker Merete Labriola, der til dagligt er tilknyttet vores forsknings- og konsulenthus. Hun fortæller, at Silkeborgs lille RegionsRygcenter i Hospitalsenhed Midt modtager hovedparten af alle rygpatienter i Region Midtjylland.

Patienterne har smerter i nakke, skuldre eller ryg. Ryglidelser er en stor del af årsagen til langtidssygemeldinger i Danmark. Til nogle ryglidelser er traditionel behandling den rette, til andre ryglidelser viser erfaringen, at det ikke er nok.

- Der er stor risiko for en langvarig sygemelding, når den sædvanlige medicinske vej ikke slår til. Ofte er der sociale barrierer, problemer på arbejdspladsen eller simpelthen manglende sammenhæng mellem arbejdsgiver, kommunal sagsbehandler, sociallæge osv., fortæller Merete Labriola og fortsætter: 

- En fælles strategi med fokus på den enkelte patient er altafgørende. Og derfor har vi etableret et tværgående samarbejde, der i praksis sikrer patienten den bedst mulige behandling.

Den fælles forskningsstrategi skal samtidig højne den faglige standard og øge fokus på såvel innovative tilgange som medicinsk og kirurgisk rygbehandling.

Siden 2004 har vores forskere samarbejdet med Forskningsenheden for sygemeldte, der er del af RegionsRygcenter Silkeborg, HospitalsEnhedMidt, og det har bl.a. ført til, at Forskningsenheden for sygemeldte i dag producerer en del videnskabelige artikler, der publiceres i internationalt anerkendte tidsskrifter. 

Mere om RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk