Det viser ny forskning, der netop er publiceret i tidsskriftet ”Danish Medical Journal”.

Tidligere forskning viser, at patienter, som bor alene eller har en kort uddannelse, oftere opgiver at deltage i rehabiliteringsforløb end mere resursestærke patienter, og at det fører til ulighed med hensyn til både risiko for tilbagefald og påvirker levetiden, når det fx drejer sig om patienter med hjertesygdom.

En forskergruppe har derfor over en fem-årig periode undersøgt, om det er muligt at forbedre de sårbare hjertepatienters udbytte af rehabilitering, hvis de får tilbudt et udvidet og mere individuelt tilpasset forløb.

Højere deltagelse
I undersøgelsen gennemførte 97 procent af de sårbare patienter, som modtog det udvidede rehabiliteringstilbud, hele forløbet. Det er en signifikant højere deltagelse end i kontrolgruppen, som bestod af en tilsvarende gruppe patienter, som modtog standardtilbuddet. Her var deltagelsen kun på 75 procent.

I undersøgelsen gennemførte 97 procent af de sårbare patienter, som modtog det udvidede rehabiliteringstilbud, hele forløbet. Det er en signifikant højere deltagelse end i kontrolgruppen, som bestod af en tilsvarende gruppe patienter, som modtog standardtilbuddet. Her var deltagelsen kun på 75 procent.

Bedre behandlingsresultat
Samtidig kunne forskerne påvise, at sårbare patienter som havde modtaget det udvidede tilbud frem for standardtilbuddet havde bedre behandlingsresultater i form af lavere kolesterolindhold i blodet, lavere blodtryk og mindre overvægt end kontrolgruppen. Desuden fulgte de i højere grad den medicinske behandling, der var besluttet. Faktorer, som samlet set reducerer deres risiko for flere blodpropper i hjertet, fortæller vores seniorforsker Lucette Meillier.

Forskningsprojektet er gennemført i samarbejde med ph.d. Kirsten Melgaard Nielsen, Hjerteafdelingen, Aarhus Universitetshospital og professor Mogens Lytken Larsen, Hjerteafdelingen, Odense Universitetshospital.

Patienterne, som blev inviteret med i forsøget, var indlagt med deres første blodprop i hjertet i perioden 2000-2005 ved Aarhus Universitetshospital.

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk