MoEva er et resultat af et flerårigt udviklingsarbejde i vores forsknings- og konsulenthus. Arbejdet med at udvikle og afprøve evalueringsværktøjet er gennemført i samarbejde med Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Viborg, Syddjurs og Norddjurs kommuner samt Medicinsk Afdeling og diabetesskolen på Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland. Arbejdet er et led i Region Midtjyllands samlede strategi for at forbedre indsatsen for mennesker med kroniske sygdomme.

MoEva kan anvendes i forbindelse med evaluering og monitorering af alle patientuddannelser. Værktøjet har været afprøvet i forbindelse med patientuddannelser for KOL, type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og til patienter med flere kroniske sygdomme.

Eksempler på brug af MoEva
MoEva har for eksempel været afprøvet i følgende sammenhænge:

  • Læring og mestring. Patientuddannelse på deltagernes præmisser - kvantitativ evaluering
  • Evaluering af patientuddannelsen i projektet: Forebyggelse af multisygdomme blandt sårbare mennesker med kroniske sygdomme
  • Evaluering af projektet: Sundheds - og Patientskolen, Norddjurs Kommune
  • Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest. Del 1 - rekruttering af deltagere.
  • Sundere Liv i Social Psykiatrien - Her anvendes værktøjet aktuelt til at beskrive sundhedstilstanden i målgruppen og til at evaluere strukturelle forebyggelsesindsatser i socialpsykiatrien.

MoEva sikrer sammenlignelige data
MoEva kan anvendes til kvalitetsudvikling af patientuddannelser kommunalt, regionalt og nationalt og det kan anvendes på tværs af sygdomsgrupper.

MoEva består af selvrapporterede spørgeskemaer, som gives til patienterne, når de indleder patientuddannelsen, efter uddannelsen og igen efter et år. Spørgeskemaerne rummer en række spørgsmål om blandt andet sundhedsvaner (KRAM-faktorer), selvvurderet helbred, mestring samt oplevelsen af sammenhæng i livet.

Med MoEva kan man indsamle standardiserede og dermed sammenlignelige data om patientuddannelser på tværs af kommuner og hospitaler og man kan sammenligne effekten af forskellige patientuddannelser.

Udover kvalitetssikring lokalt kan man sammenligne på tværs af enheder og dermed bidrage til vidensgenerering og kvalitetssikring nationalt.

Ny mulighed for at sammenligne med baggrundsbefolkningen
Da en stor del af spørgsmålene svarer til de spørgsmål, der stilles i den nationale befolkningsundersøgelse Hvordan har du det?, kan man desuden sammenligne de indsamlede data med sundhedsprofildata for befolkningen generelt. Det gør det både muligt at se, om man rammer den relevante målgruppe med den konkrete patientuddannelse, samt hvordan deltagernes funktionsniveau, sundhedsvaner osv. er sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Hent information om hvordan du kommer i gang med at bruge MoEva.

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard
Tlf. 2152 6487
Mail hannsn@rm.dk