Et nyt tilbud kaldet ”kendt jordemoderordning”, der betyder at gravide møder den samme eller ganske få jordemødre i graviditeten, under fødslen og efter fødslen, har i løbet af kort tid vundet indpas i alle regioner. På landsplan tilbyder 16 ud af landets 24 fødesteder nu gravide at deltage i ordningen. I region midtjylland gælder det fem ud af seks fødesteder.

Færre rygmarvsbedøvelser
En ny evaluering, hvor ”kendt jordemoderordning” er sammenlignet med gængs praksis, peger på flere positive aspekter. De gravide, der vælger at tage imod tilbuddet er generelt mere tilfredse, og samtidig tyder det på, at behovet for rygmarvsbedøvelse under fødslen er mindre. Der er desuden en tendens til, at færre gravide får igangsat fødslen. Derimod kan evalueringen ikke vise, at kendt jordemoderordning resulterer i færre kejsersnit, som det tidligere har været fremhævet.

- Evalueringen kommer hele vejen rundt om tilbuddet. Den ser både på effekten i forhold til den gravide, på økonomien i tilbuddet og udfordringer i organisering af det. Tilbuddet fremmer tilliden til jordemoderen og skaber kontinuitet i forløbet for den gravide, og det afspejler sig i øget tilfredshed. Men der kan også påvises andre positive effekter, fx at der gennemføres færre rygmarvsbedøvelser. Samtidig tyder  resultaterne på, at der ikke er nogen forøget risiko for de gravide ved at bruge ordningen, fortæller Claus Løvschall, fra vores forsknings- og konsulenthus, der har gennemført evalueringen.

Tilbud stiller krav til jordemødre
Organisatorisk viser evalueringen, at driften af ”kendt jordemoderordning” stiller betydelige krav til både jordemødre og ledelse på fødestederne, blandt andet fordi det at deltage i ordningen griber ind i jordemødrenes familieliv og derfor er baseret på frivillighed.

Med hensyn til økonomien bidrager evalueringen ikke med en klar konklusion. Den viser modstridende resultater, som kan skyldes de komplekse organisatoriske forhold, men det vurderes at eventuelle ekstra omkostninger ved ”kendt jordemoderordning” vil være moderate.

Region Midtjylland, har valgt at få udført evalueringen for at sikre, at der er et mere fuldstændigt grundlag af viden, når politikere og sundhedsplanlæggere skal tage beslutninger om tilbuddets fremtid. Evalueringen har netop været behandlet i Regionsrådet.

Find "Evaluering af kendt jordemoderordning".

Fødesteder i Region Midtjylland, der tilbyder ”kendt jordemoderordning”:
Regionshospitalet Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Herning
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Hospitalsenheden Horsens

Claus Løvschall 
Tlf.: 7841 4354
Mail: claloe@rm.dk