Forskere opfordrer til, at både unge og ældre svarer og derigennem bidrager med værdifuld viden til fremtidens sundhedspolitik.

Mere end 60 procent af de midtjyske borgere, der blev inviteret til at deltage i regionens folkesundhedsundersøgelse” Hvordan har du det?” har foreløbig svaret.

Men de unge mænd i alderen 16-24 år svigter undersøgelsen. Kun 37 procent har svaret. Til gengæld topper de ældre mænd over 65 år med en svarprocent på 76. Blandt kvinderne svarer omkring halvdelen af de yngste, mens flere blandt de ældre svarer.

- Det er naturligt, at interessen for at deltage stiger med alderen, efterhånden som man får flere skavanker og mere brug for sundhedsvæsenets tilbud. Men vi har brug for svar fra alle grupper af borgere, unge som ældre, mænd som kvinder, syge som raske, så vi kan tegne præcise sundhedsprofiler, understreger vores seniorforsker Mathias Lasgaard, der gennemfører ”Hvordan har du det?” i Region Midtjylland.

- Kommunerne bruger blandt andet viden om de unges livsstil, når de skal planlægge forebyggelsesindsatser, siger Mathias Lasgaard, og opfordrer til at de unge går til tasterne og fortæller om deres sundhed og livsstil, så de også kan være med til at præge udviklingen i både kommuner og regioners sundhedstilbud.

Svar giver indflydelse på fremtidens sundhedstilbud
Region Midtjylland sender i disse dage påmindelser til deltagere, der endnu ikke har svaret. Som en ekstra gulerod trækkes den 12. april lod om en række flotte præmier som fx cykler, iPads og wellness ophold.

Erfaringen viser, at chancen for at vinde en attraktiv præmie kan få folk til at deltage, men ifølge Finn Breinholt, programleder i vores forsknings- og konsulenthus, er det en gevinst i sig selv at få mulighed for at sætte sit fingeraftryk på fremtidens sundhedsvæsen.

- Mange undersøgelser beskæftiger sig kun med én patientgruppe eller ét aspekt af sundheden, mens ”Hvordan har du det?” kommer hele vejen rundt om den enkeltes sundhed og livskvalitet. Desuden gentager vi undersøgelsen hvert fjerde år. Det betyder, at vi kan følge udviklingen i danskernes sundhed, og at sundhedsvæsenet kan justere både forebyggelses- og behandlingstilbud til borgerne på et mere sikkert grundlag, siger Finn Breinholt, og fortsætter:

- ”Hvordan har du det?” er en landsdækkende undersøgelse, hvor 300.000 borgere spørges om sundhed, sygdom og trivsel. Deres svar er med til at forme opfattelsen af, hvad der er de væsentligste sundhedsmæssige udfordringer og hvilke indsatser, der er behov for, når vi vil styrke sundhed og trivsel blandt danskerne over en bred kam. I sidste ende handler det jo om at bruge sundhedsmilliarderne de rigtige steder.

Forskellige svarprocenter i kommunerne
Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i tæt samarbejde med regionens 19 kommuner. Spørgeskemaerne sendes til så mange borgere, at man kan tegne sundhedsprofiler for de enkelte kommuner.

Svarprocenten varierer fra 64 i Favrskov og Skanderborg kommune til 57 i Horsens og Lemvig kommune. Aarhus kommune lægger bunden med en svarprocent på 54, som dog primært skyldes, at kommunen har valgt at spørge ekstra mange deltagere i socialt udsatte boligområder, hvor en lavere andel svarer på et spørgeskema. Se vedhæftede ark med svarprocenter for de enkelte kommuner og for mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

Se vedhæftet fil med svarprocenter for kommuner og for mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

Læs mere om undersøgelsen her

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk