Den 30. januar lander et spørgeskema om sundhed og livsstil i postkassen hos 54.300 repræsentativt udvalgte midtjyder over 16 år. Spørgsmålene handler om alt fra motionsvaner, stress og alkoholforbrug til om man har fysiske og psykiske sygdomme eller gener i dagligdagen.

Det er tredje gang Region Midtjylland spørger borgerne ”Hvordan har du det?” Svarene skal bruges til at tage pulsen på de 1,25 mio. midtjyders sundhed, sygdom og trivsel og giver et værdifuldt grundlag for udvikling af effektive og målrettede sundhedstilbud.

- Med undersøgelsen kan vi tegne et aktuelt billede af sundhedstilstanden blandt midtjyderne og følge udviklingen i livsstil og sygdomsmønstre. Vi kan også følge, om vi bevæger os i den rigtige retning mod større social lighed i sundhed. Sundhedsprofilerne giver værdifuld viden om, hvilke udfordringer sundhedsvæsenet står over for og hvor der er behov for særlige indsatser. De har fx inspireret til en målrettet forebyggelsesindsats blandt mennesker med psykiske lidelser og til at sætte multisygdom på dagsordenen, siger Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Målrettede sundhedstilbud
Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i tæt samarbejde med regionens 19 kommuner. Det giver et godt grundlag for udvikling af sundhedsindsatsen på tværs af kommunale tilbud, praksissektoren og sygehusene.

Spørgeskemaerne sendes til så mange borgere, at man kan tegne sundhedsprofiler for de enkelte kommuner. Ifølge Anders G. Christensen, formand for Kommunekontaktrådet i midtjylland, har kommunerne gode erfaringer med at omsætte resultaterne til sundhedspolitikker og målrettede indsatser:

- ”Hvordan har du det?” er et vigtigt redskab i prioriteringen af den kommunale sundhedsindsats. For eksempel livsstilssygdomme – her er vi interesserede i at se, om vores indsatser forandrer, og hvor vi skal sætte ind. I kommunerne møder vi mennesker i forskellige livsaldre og situationer og har mulighed for at understøtte en sund livsstil i daginstitutioner, skoler, på ældrecentre m.m. Jeg synes, at vi som politikere hermed får et interessant indblik, som vi kan bruge til at drøfte sundhed meget bredt i kommunalbestyrelsen, siger Anders G. Christensen.

Hvert enkelt svar tæller
Vores forsknings- og konsulenthus gennemfører undersøgelsen for Region Midtjylland. Programleder Finn Breinholt understreger, at hvert eneste svar tæller:

- Det er vigtigt, at så mange som muligt svarer, så vi får en solid viden at bygge fremtidens sundhedsindsats på.

Fakta om undersøgelsen:

  • Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med regionens 19 kommuner.
  • Der indgår i alt 54.300 repræsentativt udvalgte personer, 2.500 personer fra hver kommune, dog 10.100 fra Århus Kommune.
  • Der udsendes to spørgeskemaer, ét til unge 16-24 og ét til voksne.
  • Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og er del af en national undersøgelse, så vi kan sammenligne sundheden på tværs af landet.
  • Bag den nationale undersøgelse står Danske Regioner, regionerne, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere om undersøgelsen på: www.hvordanhardudet.rm.dk 
Se spørgeskema til voksne
Se spørgeskema til unge

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk