I efteråret 2011 indledte Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Struer og Viborg Kommune et samarbejde med vores forsknings- og konsulenthus om at øge sundheden og trivslen blandt 600 voksne med senhjerneskader, autisme og udviklingshæmning. Målet var at gøre borgere med kognitive funktionsnedsættelser beviste om, hvordan de selv kan påvirke deres egen livsstil.

Projektet har bl.a. minimeret medicinforbrug og skabt bevidsthed blandt projektdeltagerne om, hvorfor de får medicin.Samtidig er 35 over de sidste to år uddannet sundhedsguider blandt en af gruppe udviklingshæmmede, autister og senhjerneskadede.

I dag mødes projektdeltagerne og de uddannede Sundhedsguider på Golfhotellet i Viborg for at udveksle erfaringer fra projektet: ”Indflydelse på egen sundhed”.

Mere selvstændighed og mindre medicin
Borgere med kognitive funktionsnedsættelser tilhører en gruppe, hvor kun 27 % er normalvægtige, mens befolkningen generelt ligger på 50 %. En måling på 86 af de 600 borgere viser efter et år, at der ingen effekt er at spore i BMI, og kun lidt færre har forhøjet blodtryk. Til gengæld er der andre gavnlige effekter at spore.

- Vi havde selvfølgelig håbet at den fysiske tilstand ville være forbedret hos borgerne som har fået udført en sundhedsmåling, men vores tilgang er at lade dem selv bestemme, hvad der er vigtigt at forbedre i forhold til egen sundhed, fortæller vores projektleder René Buch Nielsen og fortsætter:

- Deres fokus har nok i højere grad været på medicin. De er nemlig blevet meget mere beviste om, hvilken medicin de indtager, og de har minimeret deres medicinforbrug. Samtidig fik 26 % af projektdeltagerne i 2012 det nogen gange dårligt eller blev trætte, når de fik deres medicin. I 2013 er tallet faldet til 8 %.

Mindre røg og mere sport
Udover mindre medicin har involveringen af borgerne også forbedret visse sundhedsvaner.

- Mere selvstændighed giver en bevidsthed om betydningen af egne handlinger. Blandt de mest positive effekter af den indsats er, at færre ryger og 10 % flere dyrker sportsaktiviteter, fortæller projektleder René Buch Nielsen.

- Det er klart, at det at blive involveret og medvirke til at skabe sundhedsfremmende tiltag gør, at man oplever at blive hørt og taget alvorligt. Kommunalpolitikerne kan lære meget af sundhedsguiderne i forhold til, at sundhed og sundhedsfremme skal tilbydes alle borgere, uanset baggrund og funktionsniveau.

Kommuner fortsætter
Mens de fleste venter på at høre om de lokale politikeres skæbne bruger sundhedsguiderne og repræsentanter fra deres kommuner tiden til at mødes og udveksle erfaringer om udviklingen af metoder til at arbejde med sundhed og sundhedsfremme fra de sidste to år på en onference.

- Det er en onference, fordi det ikke bliver helt som det plejer. Der vil være oplæg og udfordrende aktiviteter samt mulighed for at tale sammen og udveksle erfaringer omkring spørgsmålet: Hvordan arbejder man med at fremme sundhed borgere med kognitive funktionsnedsættelser?, fortæller René Buch Nielsen og afslutter:

- "Indflydelse på egen sundhed" er et projekt, som har haft fokus på det praktiske arbejde med sundhed. Måske er projektet en dråbe i havet eller måske er det et lille skridt på vej til store forandringer. Det vil vi lade op til projektdeltagerne at afgøre i dag, men foreløbigt har det betydet at flere kommuner allerede har planer om at fortsætte af samme spor som er grundlagt i projektet: Struer Kommune vil give andre borgere med tilsvarende udfordringer et tilbud om at blive sundhedsguider på den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: den lokale STU, og Mariagerfjord kommune har igangsat et kursustilbud for 10 udviklingshæmmede kvinder under overskriften ”Rundt om livet”. 

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen via satspuljen ”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare”.

Temaer som præsenteres på onferencen er:
• Perspektiver for samarbejde om sundhed mellem sundheds-, og
• socialområdet, og med borgerne selv
• Præsentation af et fælles uddannelsesforløb for Sundhedsguider
• Præsentation af sundhedsmåling
• Projektets vigtigste resultater og initiativer
• Lederens rolle og udfordringer

Mere om Indflydelse på egen sundhed

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen
Tlf. 2046 3242
Mail rennie@rm.dk