Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) viser stor tilfredshed med psykiatrien blandt patienterne. Mellem 90 og 95 procent af patienterne svarer positivt i forhold til deres samlede oplevelse af forløbet i psykiatrien. Forældrene til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er omtrent lige så positive som patienterne. Her svarer 94 procent positivt i forhold til det samlede forløb for både deres barn og dem selv. Blandt pårørende til voksne patienter svarer ca. 2/3 positivt.

Næstformand i Danske Regioner, Carl Holst, glæder sig over undersøgelsens resultater:

- Det er meget tilfredsstillende resultater. Kan vi få både raske og tilfredse patienter og pårørende i psykiatrien på én gang, er vi langt på sygehusene. I regionerne har vi forsøgt at give psykiatrien et ekstra løft, senest med indførelsen af psykiatripakker, der sikrer patienterne ordentlige forløb og samme kvalitet i behandlingen landet over. Samtidig er sygehusene begyndt at inddrage de pårørende mere i behandlingen. Det arbejde skal man nu fortsætte med, så også den sidste tredjedel af de pårørende til voksne patienter får en tilfredsstillende oplevelse af behandlingsforløbet.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) er blevet gennemført efter et nyt koncept. Undersøgelsen omfatter på samme tid indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien samt ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Patientundersøgelserne vil fremover blive gennemført årligt, mens pårørendeundersøgelserne vil blive gennemført hvert tredje år.

Læs mere:

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk