Flere og flere kommuner og virksomheder uddanner sundhedsambassadører, men indhold, form og fokus på uddannelsesforløbene varierer meget og der mangler viden om, hvordan sundhedsambassadørstrategien fungerer i praksis. Region Midtjylland, som har udbudt sundhedsambassadøruddannelser til regionens kommuner siden 2008, har derfor gennemført en evaluering af det første hold, som blev uddannet i et samarbejde mellem Randers Kommune og vores forsknings- og konsulenthus.

Pædagogiske kompetencer giver sundere relationer
Evalueringen viser, at medarbejderne oplever det som nyt og positivt at få sat fokus på den sundhedsfremmende tilgang i deres daglige arbejde og i mødet med borgerne. Som en del af uddannelsen har deltagerne arbejdet i projektgrupper, hvor de bl.a. har planlagt og gennemført konkrete sundhedsinitiativer. Det har bidraget til en god kobling mellem teori og praksis.


- Mange oplever at de nye sundhedspædagogiske kompetencer, som de får gennem uddannelsen, hjælper dem til at skabe en mere involverende og motiverende dialog med borgerne om, hvordan de selv aktivt kan styrke deres egen sundhed og trivsel, siger Ellen Aavad Holm, projektleder i vores forsknings- og konsulenthus.

Kampen for at integrere sundhed i alle forvaltninger
Evalueringen peger også på en række udfordringer i forhold til sundhedsambassadørstrategien.

Randers kommune begyndte som én af de første at uddanne sundhedsambassadører allerede i 2008. Det skete som led i en ambitiøs sundhedspolitik, der skulle brede sundhedstænkningen ud i alle kommunens forvaltninger. Men det har været svært at rekruttere deltagere fra de forvaltningsområder for hvem sundhed ikke opleves som en kerneopgave. Deltagerne har derfor især været medarbejdere fra forvaltningsområdet Sundhed og ældre eller fra Børn– og skoleområdet.

De fleste deltagere var frontmedarbejdere uden formel beslutningskompetence i egen organisation. Det har derfor vist sig afgørende, at lederne støtter op om medarbejdernes nye rolle.


- Arbejdet med at tænke sundhed ind er en konstant udfordring i en travl hverdag fuld af opgaver. Derfor er det vigtigt at lederen støtter aktivt op om sundhedsambassadørernes arbejde, så de får det nødvendige handlerum, siger Ellen Aavad Holm, og fortæller at det er en dimension af uddannelsen, som der bør sættes mere fokus på. Hun peger desuden på udvikling af et tæt netværk mellem sundhedsambassadørerne som et vigtigt fokusområde:

- Det tætte netværk er med til at holde motivationen og energien høj, så de sundhedsfremmende aktiviteter bliver ved med at leve i organisationen.

Evalueringen skal bidrage til at kvalificere uddannelsesforløb målrettet arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne.

Sundhedsambassadørerne skal blandt andet bidrage til:

  • At omsætte sundhedspolitikken i organisationen
  • At udbrede viden om folkesundhed til kommunens borgere og medarbejdere
  • At motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i alle opgaver
  • At afdække behov og igangsætte sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser
  • At koordinere indsatserne med relevante samarbejdspartnere
  • At være bindeled mellem Sundhedsteamet og kommunens øvrige medarbejdere med hensyn til det sundhedsfremmende arbejde.

Information
Favrskov Kommune: Ca. 70 medarbejdere fra Børn- og unge området og 65 medarbejdere fra Sundhed- og ældreområdet er uddannet som sundhedsambassadører på område-opdelte forløb.


Lise Arnth Nielsen
Tlf.: 2172 1201
Mail: lisnie@rm.dk