Sammenlignet med de andre fire regioner ligger Region Midtjylland bedst, men det er normalt for tilfredshedsundersøgelser, at den generelle tilfredshed ligger lidt over 90 procent.

Brugbart på afdelingsniveau
- Går man ned på afsnits- og afdelingsniveau, som tilfældet er i den regionale del af LUP’en, begynder resultaterne at blive brugbare i det daglige arbejde med at forbedre kvaliteten. Det fortæller vores konsulent Simone Witzel.

- Vores erfaring er, at afdelingerne tager resultaterne meget alvorligt, og bruger dem til at definere deres indsatsområder, fortæller hun.

Godt kan blive bedre 
Et eksempel er Onkologisk Afdeling på Regionshospitalet Herning.
Generelt ligger afdelingen med en samlet tilfredshed på 99 procent. Men også her er der plads til forbedringer. Og det er dem, der bliver fokuseret på:

- I de tidligere LUP’er har vi fået kritik for, at patienterne ikke blev informeret om ventetider. Vi troede det skyldtes at vi havde dårlige fysiske forhold og var midt i en ombygning. Men nu har vi fået nye, fine forhold, og med den seneste LUP, kan vi se, det ikke har ændret sig. Det betyder, at vi nu skal have lavet en handleplan på, hvordan vi kan informere patienterne bedre, fortæller afdelingens oversygeplejerske Margrethe Povlsgaard.

Fakta om LUP’en
• LUP står for: Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser.

• Undersøgelsen er delt op på indlagte og ambulante patienter.

• I LUP 2011 har 27.807 midtjyske patienter eller deres pårørende, der var i behandling på et sygehus i perioden august – oktober 2011, besvaret spørgeskemaet.

• Svarprocenten for LUP 2011 er på 62 pct. for Region Midtjylland og 60 procent for hele landet.

• Patienterne eller deres pårørende har i alt svaret på 39 spørgsmål. En del har bidraget med kommentarer.

• Spørgsmålene var delt op i kategorierne:
o Modtagelsen
o Personalet
o Undersøgelsen eller behandlingsforløbet
o Information
o Udskrivelse / forløb efter besøget

• De regionale rapporter fra undersøgelsen kan hentes på www.rup.rm.dk  

• Find de nationale rapporter på www.patientoplevelser.dk  

Simone Witzel
Tlf. 4042 7144
Mail simwit@rm.dk