Borgerne har fra starten af været med i projektet ”Medicinpædagogik og psykoedukation”. Det giver implementeringen en særlig gennemslagskraft.

- Det er et projekt, hvor borgerne har været involveret fra start til slut, og det er helt klart en væsentlig del af forklaringen på projektets succes, fortæller vores konsulent Lisbeth Ørtenblad i Socialstyrelsens magasin ”Social Fokus-Udsat", okober 2012, side 8-11.

Patientens egen ekspertise skal i brug
- Psykiateren er stadig eksperten, men patienten er ekspert i sit eget liv, og oplysninger fra begge giver samlet set den bedste behandling, siger Lene Eplov, overlæge på Psykiatrisk Center København om den medicinpædagogiske tankegang. Hun ser positivt på udviklingen, hvor psykiatere måske i fremtiden skal vænne sig til flere patienter, der møder op med klare forventninger og ønsker til deres behandling. 

Kort om projektet
Projektet skal medvirke til at give brugere af medicin øget medansvar, indflydelse og kontrol over egen medicinanvendelse. Der udvikles og afprøves tre medicinpædagogiske metoder: Den gode konsultation, gruppepsykoedukation og komplementære strategier.

Projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation

Jens Hansen
Tlf.: 2133 7719
Mail: jenhas@rm.dk