Mennesker med kronisk sygdom oplever at få et bedre helbred og de er markant mere fysisk aktive, efter at have deltaget i ”lærings- og mestringsuddannelsen, en ny form for patientuddannelse, hvor erfarne patienter underviser sammen med sundhedsprofessionelle.

Fra 2008 til 2011 har seks vestjyske kommuner og Hospitalsenhed Vest som et forsøg tilbudt lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kronisk sygdom. Særkendet for den nye patientuddannelse er, at forløb planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem sundhedsfaglige og erfarne patienter, og at der er en meget høj grad af deltagerinvolvering. Vores forsknings- og konsulenthus har stået for projektledelsen.

Bedre helbred og mere motion
En afsluttende evaluering viser, at deltagerne ét år efter start på patientuddannelsen oplever at deres helbred er blevet bedre. Fx er andelen, der oplever at have et dårligt eller mindre godt helbred faldet fra 64 procent til 47 procent. Desuden er deltagernes fysiske aktivitetsniveau klart forbedret. Her er andelen, der dyrker regelmæssig motion, steget fra 49 til 64 procent. Derimod er der ikke signifikante forbedringer for andre livsstilsfaktorer som kostmønster, rygning og alkoholvaner.

- Det er positivt, at patienterne så tydeligt oplever at deres helbred er blevet bedre. At de netop flytter sig på motionsområdet afspejler, at bevægelse har været en integreret aktivitet i uddannelsen, mens der måske har været mindre fokus på sundhedsadfærd i øvrigt. Samtidig kan vi konstatere, at deltagerne allerede, da de påbegyndte uddannelsen, havde bedre sundhedsvaner end i en tilsvarende gruppe af kronisk syge, der ikke har deltaget i uddannelsen, fortæller vores seniorkonsulent Kirsten Vinther-Jensen, der er ansvarlig for evalueringen.

Bedre håndtering af livet med sygdom
Omdrejningspunktet i patientuddannelsen ’Læring og mestring’ er, at hjælpe patienterne til at mestre deres sygdom og de udfordringer, den byder dem. Derfor er der også målt på effekten ved hjælp af et australsk spørgeskema heiQ (Health Education Impact Questionnaire), som med 40 spørgsmål er designet til at vise udviklinger blandt kronisk syge med hensyn til mestringsevne, egenomsorg og navigation i sundhedsvæsnet. Det er første gang heiQ bruges i dansk sammenhæng.

Resultater fra spørgeskemaet viser, at der især sker positive forandringer for deltagerne i forhold til social støtte og integration, hvor de oplever at blive mødt med større forståelse og få mere støtte fra familie og venner. Desuden er der positiv effekt på områder som omhandler konstruktive holdninger til livet og evne til at tackle sine helbredsproblemer, så de ikke forhindrer én i at nyde tilværelsen.

På baggrund af mange års erfaring fra arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse fremhæver Kirsten Vinther-Jensen, at lærings- og mestringsuddannelsen ifølge evalueringen tilfører deltagerne nogle vigtige forudsætninger for at leve bedst muligt med deres sygdom.

- Oplevelsen af at kunne mestre de udfordringer, som sygdommen byder én, og den positiv accept af situationen, er sammen med gode sociale relationer et godt udgangspunkt for at begynde at ændre sundhedsadfærd, hvis der er behov for det.

Kommuner glade for nyt tilbud til kronisk syge
Lærings- og mestringsuddannelsen er en meget dialogorienteret og involverende form for patientuddannelse, der kræver lidt flere personalemæssige resurser end andre tilbud. Den nye evaluering kan være en hjælp til at afveje effekt og udbytte i forhold til resurser.

- Hvis man ønsker at mennesker med kronisk sygdom i stigende grad skal kunne tage ansvar for deres sygdom og deltage aktivt i behandling også derhjemme, er man nødt til at tænke i hvordan man kan give patienterne de nødvendige kompetencer til egenomsorg. Her kan lærings- og mestringskonceptet måske være en del af løsningen, siger Kirsten Vinther-Jensen.

De seks kommuner, der har været involveret i projektet, giver alle udtryk for at de ønsker at arbejde videre med lærings- og mestringskonceptet.

Resultaterne fra de samlede evalueringer af Lærings- og mestringsuddannelsen præsenteres på en konference i Holstebro den 4. juni 2012.
Se rapporten: Læring og mestring - patientuddannelse på deltagernes præmisser. (Kvantitativ evaluering) 

Om lærings- og mestringsuddannelsen og kronisk sygdom
• 551 personer har deltaget i lærings- og mestringsuddannelsen
• Uddannelsen tilbydes til mennesker med lungesygdom (KOL), type 2 diabetes eller hjerte- karsygdomme
• Lærings- og mestringsuddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem seks vestjyske kommuner, patientforeninger, de praktiserende læger og Hospitalsenheden Vest. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, står for projektledelse og evaluering
• Sundhedsstyrelsen anslår at omkring 1,5 mio. mennesker lider af kroniske sygdomme, og at ca. 80 procent af de samlede udgifter i sundhedsvæsenet går til kronisk sygdom

Birgitte Laier Bitsch
Tlf.: 2388 2280
Mail: birbit@rm.dk