Det viser evalueringen af et holdforløb for borgere med KOL, diabetes 2 eller hjertekarsygdomme.

Vores forsknings- og konsulenthus har evalueret sundheds- og rehabiliteringsforløbet ”Et sundt liv med kronisk sygdom” midtvejs og ved afslutningen på en 3-årig projektperiode. Holdforløb på 12 uger med max 12 deltagere, motiverende samtaler, teoretisk undervisning, praktisk madlavning samt træning i naturen, i træningssal og på lokale motionscentre. Disse ingredienser har vist sig effektive til at nå målene i et projekt med at hjælpe borgere med kronisk sygdom til at ændre vaner og få mere kvalitet i hverdagslivet med kronisk sygdom.

Hold skaber individuelle mål
Særligt holdindsatser har vist sig inspirerende for deltagerne i ”Et sundt liv med kronisk sygdom”. I Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner er sundheds- og rehabiliteringsforløbet nu at finde blandt de faste tilbud til borgere med kronisk sygdom. Vores forsknings- og konsulenthus monitorerer og evaluerer tilbuddet i Skanderborg og Silkeborg kommuner løbende via værktøjet MoEva.

- Det at være på hold med andre, der har de samme udfordringer at slås med, giver deltagerne rigtig meget. De inspirerer hinanden til at finde nye veje til at nå deres individuelle mål og de er gode til at støtte hinanden – både under forløbet og efterfølgende, siger Tove Tranæs Voss, der er leder af Det kommunale Sundhedscenter i Skanderborg Kommune.

Forløbet blev udviklet og afprøvet i et samarbejde mellem Skanderborg, Silkeborg og Favrskov Kommune, og evalueringen er baseret på svar fra i alt 504 deltagere fra alle tre kommuner.

Deltagernes opfattelse af forløbet og de redskaber, de har fået med derfra, taler sit tydelige sprog: 92 % er meget tilfredse eller tilfredse med udbyttet. En af deltagerne beskriver forløbet således: ”Jeg er så tilfreds med kurset, at jeg gerne går om igen. Hvis jeg må?”

Sundere vaner, livskvalitet og afklaring
Motion og sundere kost er med til at øge deltagernes sundhedsstatus og livskvalitet i forløbet.

Evalueringen viser, at deltagerne samlet reducerede både taljemål og BMI. En udvikling som fortsatte efter holdforløbet. Andelen af deltagere, der enten dyrkede idræt eller regelmæssig motion, steg fra 35 % ved start til 66 % ved 12 måneders opfølgningen. I forhold til selvvurderet helbred ses betydelige positive forandringer på flere områder gennem forløbet.

- Ved 12 måneders opfølgningen er 68 % af kursusdeltagerne klar over, hvad de selv kan gøre for at leve godt med deres kroniske sygdom. Det er en forbedring på 48 procentpoint i forhold til kursusstart, fortæller vores konsulent Dorte Brandt Svendstrup og fortsætter:

- Ved 12 måneders opfølgningen er 58 % i høj grad afklarede med deres kroniske lidelse, og 69 % er i høj grad klar over, hvor de kan søge hjælp og støtte – begge steder er der sket en forbedring på cirka 30 procentpoint sammenlignet med kursusstart.

Lokalt er der også stor tilfredshed.

- Det er meget positivt, at det kan lykkes at hjælpe borgere med en kronisk lidelse til at ændre vaner og få det bedre, men det bedste er, at mange formår at holde fast i de sunde vaner efterfølgende. Man bliver jo ikke sundere at komme på kursus i 12 uger, hvis man ikke forandrer sin hverdag, siger Tage Nielsen, formand for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune og han tilføjer:

- Evalueringen giver grund til at forvente, at borgere, som har deltaget på et Sundheds- og Rehabiliteringsforløb, vil kunne være selvhjulpne i længere tid. Det er både godt for den enkelte og for den offentlige sundhedsøkonomi.

Læs mere om kurserne på www.sundhed.dk under de respektive kommuners tilbud.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom

Lisbeth Ørtenblad
Tlf.: 6130 4655
Mail: lisoert@rm.dk

Jens Hansen
Tlf.: 2133 7719
Mail: jenhas@rm.dk

Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard
Tlf. 2152 6487
Mail hannsn@rm.dk