Trine Allerslev Horsbøls ph.d. om arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk kræftsygdom er det første større, landsdækkende og dybdegående studie af arbejdsmarkedstilknytning for netop denne patientgruppe. Betegnelsen hæmatologisk kræft dækker både over blod-, lymfe- og knoglemarvskræft.

Mere end en tredjedel af patienter diagnosticeret med hæmatologisk kræft er i den arbejdsdygtige alder. Trine Allerslev Horsbøls ph.d. om arbejdsmarkedstilknytning efter hæmatologisk kræftsygdom er det første større, landsdækkende og dybdegående studie af arbejdsmarkedstilknytning for netop denne patientgruppe. Betegnelsen hæmatologisk kræft dækker både over blod-, lymfe- og knoglemarvskræft.

I afhandlingen undersøges fremtidig arbejdsmarkedstilknytning hos patienter diagnosticeret med hæmatologisk kræft. Resultaterne viser, at en væsentlig del af patienter med hæmatologisk kræft får tilkendt førtidspension, og at en betydelig del ikke kommer tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding.

Studiet afdækker endvidere i hvilket omfang diagnosetype, komorbiditet, socioøkonomiske og demografiske faktorer samt træthed og mental helbredstilstand efter diagnosen influerer på arbejdsmarkedstilknytningen i denne patientgruppe. Her viser det sig, at flere faktorer har betydning for arbejdsmarkedsprognosen. Diagnosetypen synes at være den vigtigste, men også køn, alder, komorbiditet, etnicitet, social status, psykiske symptomer samt træthed spiller en rolle. Den hæmatologiske kræftdiagnose synes dog at reducere betydningen af mange af disse faktorer, som spiller en større rolle for arbejdsmarkedstilknytning hos individer uden disse sygdomme.

Studiet er lavet i et samarbejde mellem Hæmatologisk afdeling, AUH, og Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering/MarselisborgCentret, CFK-RM og IFS-AU og er finansieret af KB, AUH, Helsefonden og vores forsknings- og konsulenthus.