Det viser en ny forskningsartikel fra vores forsknings- og konsulenthus, der er udgivet i The Spine Journal.

I forskningsundersøgelsen medvirkede 285 sygemeldte patienter på Region Midtjyllands RegionsRygcenter i Silkeborg, og forskergruppen bestående af: Anne-Mette Momsen, Ole Kudsk Jensen, Claus Vinther Nielsen og Chris Jensen viser altså en klar sammenhæng mellem antallet og graden af patienternes symptomer og deres evne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet samt deres sygefravær. Samtidig er der også stor sammenhæng mellem graden af symptomer og patienternes vurdering af deres eget helbred og arbejdsevne.

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret og foretaget efter 2 års opfølgning. De 285 medvirkende var sygemeldte med rygsmerter som den primære grund til deres sygefravær fra arbejde. De var henvist fra almen praksis til RegionsRygcenteret, men en stor del (28 %) havde også mange andre fysiske symptomer end rygsmerter.

Patienter med mange fysiske symptomer optræder hyppigt i både praksissektoren (op til 30 %) og som ambulante patienter på hospitaler. Da patienternes symptomer er mange og divergerende, bliver de diagnosticeret forskelligt af forskellige specialister, og nogle ender med betegnelsen ’uspecifikke rygsmerter’.

Læs artiklen: "Multiple somatic symptoms in employees participating in a randomized controlled trial associated with sickness absence because of nonspecific low back pain"  


Pernille Pedersen
Tlf.: 2447 0964
Mail: pelped@rm.dk