I de seneste år har der været en markant stigning i salg af energidrikke, der indeholder store mængder af koffein. Forbruget er særlig stort hos helt unge lavtuddannede mænd, der typisk også lever usundt på andre områder. Det viser ny forskning fra vores forsknings- og konsulenthus.

Hver fjerde af de unge mænd mellem 16-24 år drikker energidrik på ugentlig basis. De yngste mellem 16-18 år og de unge, der har eller er i gang med en lav uddannelse tegner sig for det største forbrug, viser ny forskning, der netop er publiceret i European Journal of Public Health.

Forbrug af energidrikke stiger
Forskningen er baseret på Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse ”Hvordan har det?” 2010 og omfatter mere end 3900 unge.

Regionens nye sundhedsprofil 2013, som netop er offentliggjort, viser, at andelen af unge mænd, der drikker energidrik ugentligt, er steget fra 23 procent i 2010 til 28 procent i 2013. For den samlede gruppe af unge ses en stigning fra 16 procent til 19 procent.

- De nye tal fra sundhedsprofil 2013 tyder på, at forbruget er stigende, fortæller sociolog, ph.d. Karina Friis, fra vores forsknings- og konsulenthus. Hun finder udviklingen bekymrende, selvom Danmark fortsat ligger lavt i forbruget i forhold til en række andre lande.

- Energidrikke indeholder store mængder af koffein, og den opkvikkende effekt kan betyde, at unge mænd, der kombinerer med alkohol ender med at drikke endnu mere end ellers. Meget tyder også på, at personer, der blander alkohol og energidrik, oftere kommer til skade i nattelivet, end personer der udelukkende drikker alkohol.

Profil af unge, der bruger energidrik
Formålet med forskningen er derfor at tegne en profil af de unge, der drikker energidrik, som kan bruges til at designe de relevante forebyggende indsatser.

- Analysen viser, at de unge, der bruger energidrik typisk også er præget af andre usunde vaner. For eksempel ryger de i langt højere grad end andre unge dagligt, de drikker generelt mere alkohol, og er oftere beruset end andre unge. Desuden er de oftere overvægtige, fortæller Karina Friis og understreger, at der også er en klar social skævhed med en højere andel lavtuddannede forbrugere.

- Det tegner en profil af en gruppe unge, som på flere områder har en risikabel livsstil, og som måske netop bliver tiltrukket af de nye brands som fx Red Bull og Cult, der associeres med fart, risiko, høj energi og ekstremsport.

Forskningsartiklen er publiceret i European Journal of Public Health.

Læs resume af artiklen

Karina Friis

Karina Friis
Tlf.: 7841 4335
Mail: karfrs@rm.dk