- En mentor er et menneske, som møder et andet menneske med ligeværd og kan have energi til at hjælpe med at tackle den anden persons overforbrug af alkohol. Erfaringen viser, at frivillige kan noget professionelle ikke kan, siger Pernille Bjørnholt fra vores forsknings- og konsulenthus. Hun er Region Midtjyllands projektleder på projektet: Tidlig opsporing af– og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol. Projektet er oprettet i samarbejde med Blå Kors, Norddjurs Kommune ved Ung Norddjurs, Jobcentret og Sundhedshuset. 

Projektet foregår i Norddjurs kommune og bliver ledet af Blå Kors, som stiller med frivilligkoordinator Lisbet Ulbjerg Kristensen, der superviserer mentorerne og matcher borgere og mentorer. Uddannelsen af de første mentorer er gået i gang, men hvis du er hurtig og har lyst, kan du stadig nå at få kurset, så du kan gøre en forskel for en medborger. Kurset giver redskaber til mentorrollen og til motiverende samtaler, og man rustes derved til at hjælpe et medmenneske til at ændre sin adfærd og til at søge professionel hjælp. 

”Tid er en dyrebar gave”
Som frivillig mentor stiller man sig til rådighed som samtalepartner for én, der har brug for det. Man bliver en ven, der støtter både i hverdagen og i utrygge situationer. 

- Jeg tror, at det gør en stor forskel, at der er et menneske, der vil mødes med én. Et menneske, der siger: ”Du er noget værd at være sammen med, jeg vil gerne tilbringe tid sammen med dig.” For tid er så dyrebar for os. Vi har alle sammen så forfærdelig travlt, siger en af de personer, der har meldt sig som frivillig mentor.

Størst ønske om nye alkoholvaner i Norddjurs 
Antallet af borgere med et højrisikoforbrug af alkohol er ens i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Af sundhedsundersøgelsenHvordan har du det? 2013 fremgår det, at 8 % af begge kommuners borgere havde et alkoholforbrug i højrisikozonen. 

- Spørger man borgere i risikozonen, om de ønsker om at ændre deres alkoholforbrug, så svarer hele 37 % i Norddjurs ja, mens det kun er tilfældet for 27 % i nabokommunen. Det er netop det store ønske fra borgerne i Norddjurs, som kommunen nu vælger at bakke op om. Erfaring viser nemlig, at motivation er en forudsætning for effektiv behandling af afhængighed, fortæller vores projektleder Pernille Bjørnholt. 

At give og at få 
Motivationen skal hjælpes på vej og fastholdes af mentorerne. Ved at give deres tid og engagement, kan de skabe en afgørende relation med borgeren, der ikke kan erstattes af kontakt med myndigheder.

- Systemet er struktur, love og regler, som har sit eget, men begrænsede indsatsområde i forhold til den enkelte. Som mentor er man med til at give noget unikt - et fællesskab med et andet menneske i en særlig relation, siger Lisbet Ulbjerg Kristensen, som er frivilligkoordinator på projektet. Hun fortæller videre, at mange oplever, at denne relation beriger begge parter:

- Der er ikke alene tale om, at mentoren giver noget i denne relation. Mentoren vil også opleve at få meget tilbage gennem det at give sin tid i nærvær med et andet menneske.

Relationen er det bærende i mentorordningen frem for krav til udvikling. Det er afgørende, at udviklingen af relationen sker på borgerens præmisser og med respekt for de valg, han eller hun træffer. Erfaring viser, at motivation netop kan skabes af denne uforpligtende og ligeværdige relation. 

Vil du vide mere? 
Hvis du overvejer, om det kunne være noget for dig at blive frivillig mentor, kan du kontakte Blå Kors.