I et samarbejde mellem Institut for Økonomi og Business Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og forsknings- og konsulenthus er det undersøgt, hvorfor nogle sundhedstilbud formår at bruge patientundersøgelser til at ændre procedurer og højne patienttilfredsheden. Det er forskerne Jørn Flohr Nielsen og Erik Riiskjær, som står bag undersøgelsen.

Konklusionen er, at udformningen af tilfredshedsundersøgelser skal opfylde mindst tre krav. For det første skal de afdelinger, der undersøges, have et ejerskab til undersøgelserne. For det andet skal undersøgelserne kunne vise resultater, som kalder på interesse. Og for det tredje skal resultaterne være af en sådan karakter, at der kan handles på dem. For eksempel er det vigtigt, at der tages højde for, at forskellige organisationer kan have forskellige organisatoriske vilkår.

Den fulde artikel kan hentes her: 'From Patient Surveys to Organizational Change: Rational Change Processes and Institutional Forces'.