Til gengæld falder de ledige af sundhedsbølgen. Det viser de første resultater fra Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse ”Hvordan har du det? 2010”.

Hele 92 procent af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er nu ansat på en arbejdsplads, der lever op til reglerne i rygeloven. Det er langt flere end i 2006, hvor kun 55 procent var på en arbejdsplads, der levede op til den dengang kommende lov om røgfrit miljø.

Det viser de første resultater fra Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse ”Hvordan har du det? 2010”, som nu præsenteres i Magasinet Midt.

Ledige falder af sundhedsbølgen
Undersøgelsen viser samtidig, at 5 procent af midtjyderne har droppet smøgerne helt siden 2006, også på hjemmefronten. Andelen af dagligrygere er nu nede på 22 procent.

Derimod er antallet af rygere blandt midtjyder, der står uden for arbejdsmarkedet, kun er faldet med 1 procent siden 2006. Sundhedskonsulent Finn Breinholt, som er leder af undersøgelsen vurderer, at kulturen på arbejdspladsen kan have betydning for, om man beslutter sig for et rygestop:

- Folk, der ikke er i arbejde, berøres jo ikke af de restriktive rygeregler og heller ikke så meget af den almindelige tendens til, at færre ryger. Da arbejdspladsen i høj grad er et sted, hvor nye tendenser spredes, er det forståeligt, at ledige også i denne sammenhæng bliver hægtet lidt af. Det skal man være opmærksom på i forebyggelsesarbejdet, at der er folk uden for arbejdsmarkedet, der ikke på samme måde er fanget ind af ”sundhedsbølgen”.

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen
Tlf. 2273 0252
Mail finlar@rm.dk