Et halvt års ventetid for at få konstateret slidgigt i ryggen og en mistet tillid til at kroppen kan holde til at arbejde igen. Sådan er i korte træk historien om en 40-årig kontorassistent, der efter lang tids ondt i ryggen pludselig mistede følelsen i fødderne. Kvinden er en af de 69 praksishistorier, som tegner billedet af en mangelfuld rehabilitering i Danmark. Historierne publiceres idag af Rehabiliteringsforum Danmark og vores forsknings- og konsulenthus.

Kvinden er en af de 69 casehistorier, der er eksempler på de store knaster for rehabiliteringen i dag. 80 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer – herunder brugerorganisationer – har skrevet historierne, som Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret i dag publicerer under titlen Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet gennem praksishistorier. De rummer bl.a. levende eksempler på danskere, der enten er kommet i klemme i systemet pga. manglende rehabilitering eller har oplevet et godt rehabiliteringsforløb.

Mangler sammenhæng
- Historierne viser, at mange danskere, der er ramt af alt fra gigt i ryggen over kræft til en blodprop i hjernen, stadig ikke oplever den nødvendige sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen mellem hospitalslægen, sagsbehandleren, egen læge, arbejdsgiveren osv., fortæller projektleder Bjarne Rose Hjortbak, udviklingskonsulent i vores forsknings- og konsulenthus og fortsætter:

- Historierne viser også en bred opbakning fra de omkring 130 administratorer, fagfolk og brugere fra 100 forskellige organisationer landet over. Der er stor entusiasme for at tage fat om problemets rod og komme videre fra at tale om begrebet rehabilitering til i højere grad at implementere det i praksis.

Mister arbejdskraft
Med økonomisk støtte fra Sygekassernes Helsefond har Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret brugt det seneste år på at samle engagerede personer, der har hjulpet med at finde frem til både gode og dårlige eksempler i praksishistorierne. Næste trin er at samle de temaer, der udkrystalliseres i historierne. Resultatet vil offentliggøres i en ny hvidbog om rehabilitering, der vil rumme en række analyser og anbefalinger – en skitse til, hvordan danskerne fremover kan behandles, når de får behov for rehabilitering.

- Såvel administratorer som fagfolk skal blive bedre til at tænke langsigtet og i helheder. Vi skal finde helt nye måder at arbejde sammen på. Fx har en karriereperson, der får en blodprop i hjernen efter mange års stressende arbejdsliv, behov for en hurtig afklaring og effektiv rehabilitering. Det gælder hvad enten det kræver en ny uddannelse, hjælp til at finde andet job eller førtidspension. Går der for lang tid, ender alt for mange i langtidssygemeldinger. De taber selvtilliden, og Danmark mister måske endnu en aktiv arbejdskraft, fortæller projektleder Bjarne Rose Hjortbak og afslutter:

- Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet, som vi lavede tilbage i 2004 med 35 organisationer og institutioner, har sat varige spor på, hvordan fagfolk og brugerorganisationer tænker rehabilitering. Nu er det tid til, at vi tager næste skridt og fører tankerne endnu mere ud i praksis.

Læs publikationen: ”Rehabilitering i danmark 2010 – beskrevet gennem praksishistorier” på Marselisborgcentrets hjemmeside.