Trine Brøns Nielsen

Trine Brøns Nielsen

Ph.d.-studerende, cand.san. i sundhedsfremme, fysioterapeut

+45 3141 3008

TRBNIL@rm.dk

https://orcid.org/0000-0002-1824-4885

Præsentation

Jeg har en baggrund som fysioterapeut og har en kandidatuddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Internationale udviklingsstudier. Jeg har en særlig interesse for forskning inden for komplekse interventioner og rehabilitering. Jeg har i mit virke som forskningsassistent frem mod min ph.d. især beskæftiget mig med personer med senfølger efter COVID-19 som målgruppe. Mit ph.d.-projekt består af en bred evaluering af de rehabiliterende indsatser, der tilbydes personer med senfølger efter COVID-19 i Region Midtjylland. Evalueringen indebærer en effektevaluering, en økonomisk evaluering og en procesevaluering.

Kompetenceprofil

 • Evaluering af komplekse interventioner
 • Dataindsamling og data management
 • Kvantitativ og kvalitativ metode
 • Formidling (mundtligt og skriftligt)
 • Fundraising

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Trine Brøns Nielsen i ORCID

DEFACTUM publikationer

Mental Fatigue, Activities of Daily Living, Sick Leave and Functional Status among Patients with Long COVID: A Cross-Sectional Study. Trine Brøns Nielsen; Steffen Leth; Mathilde Pedersen; Helle Dahl Harbo; Claus Vinther Nielsen; Cecilia Hee Laursen; Berit Schiøttz-Christensen; Lisa Gregersen Oestergaard. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022.

Ansættelser og projekterfaring

2023 Ph.d.-studerende

 • Evaluering af komplekse interventioner
 • Projektstyring
 • Kommunikation og formidling
 • Fundraising
 • Understøtte arbejde i forskningsprogrammet Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning

2022-2023 Projektmedarbejder, DEFACTUM

 • Formidling
 • Daglig projektstyring
 • Understøtte arbejde i forskningsprogram: Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning
 • Fundraising

2021-2022 Videnskabelig assistent, DEFACTUM og Aarhus Universitetshospital

 • Udredning og vurdering af rehabiliteringsbehov v. Post-COVID-19 klinikken på Aarhus Universitetshospital
 • Forskningsaktiviteter inden for COVID-19 senfølgeprojekt

2020-2021 Fysioterapeut, kognitivt subspeciale, Hammel Neurocenter

 • Neurorehabilitering
 • Tværfagligt og teambaseret samarbejde

2014-2014 Fysioterapeut, almen neurologisk afsnit, Glostrup Hospital

 • Neurorehabilitering
 • Udredning og planlægning af rehabiliteringsforløb

Uddannelsesbaggrund

2019 Sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse (cand.san.) i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Internationale udviklingsstudier, Roskilde Universitet

2014 Professionsbachelor i Fysioterapi, Professionshøjskolen Metropol, Fysioterapeutuddannelsen København

Undervisning og anden særlig erfaring

2023 Supervision og peer-feedback, "Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering", den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse, Aarhus Universitet