Anne Friis Bo

Anne Friis Bo

Forsker, cand.scient.san.publ., ph.d.

+45 2932 0888

ANNBO1@rm.dk

https://orcid.org/0000-0001-9296-7179

Præsentation

Jeg er forsker med en kandidat i Folkesundhedsvidenskab og en ph.d. inden for sundhedsfremme og komplekse interventioner fra Aarhus Universitet. Min primære forskningsinteresse og –erfaring ligger inden for udvikling og evaluering af sundhedsfremmeindsatser med fokus på psykosociale faktorer og mental sundhed, herunder evaluering af civilsamfundsindsatser og tværsektorielle indsatser, hvor der er fokus på sårbare borgere og social ulighed i sundhed.

Kompetenceprofil

 • Metoder og teorier i komplekse interventioner
 • Sundhedskompetence og social ulighed i sundhed
 • Evaluering af sundhedsfremmeindsatser
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Ensomhed og mental sundhed
 • Type 2 diabetes
 • Systembaserede lokalsamfundsindsatser

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Anne Friis Bo i ORCID

DEFACTUM publikationer

Reducing loneliness in the community. More Together (‘Flere i Fællesskaber’)—a complex intervention in Denmark. Mathias Lasgaard; Anne Friis Bo; Lise Arnth Nielsen; Christine E. Swane; Pamela Qualter; Julie Christiansen. Health Promotion International, 2023.

Flere i Fællesskaber. Baselineundersøgelse. Anne-Sofie Hargaard; Anne Bo; Mathias Lasgaard. DEFACTUM, 2021.

Ansættelser og projekterfaring

2021-2044 Forsker, Defactum

 • Evaluering af civilsamfundsindsat HUSRUM under Jysk Børneforsorg, national evaluering af besøgstjenester, evaluering af en fællesskabsguidefunktion i Silkeborg Kommune, udvikling og afprøvning af et redskab til opsporing af ensomhed blandt unge, andre forskningsaktiviteter i forbindelse med lokalsamfundsindsatsen Flere i Fællesskaber

2020-2021 Postdoc, Aarhus Universitet

 • Afprøvning af en sundhedsfremmeindsats for kvinder med tidligere gestationel diabetes. Afdækning af tilbud og indsatser for voksne med autisme.

2014-2019 Ph.d. studerende Aarhus Universitet

 • Type 2 diabetes blandt ynge voksne: profil af kliniske risikofaktorer, psykosociale karakteristika og oplevet behandlingskvalitet

2013-2013 Videnskabelig assistent, Københavns Universitet

 • Udvikling af en kompleks sundhedsfremmeindsats for nyankomne immigranter på en sprogskole

2011-2012 Akademisk medarbejder, Aarhus Universitet

Uddannelsesbaggrund

2019 Ph.d. Aarhus Universitet

2011 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2008 Tillægsuddannelsen i faglig formidling, Danmarks Medie og journalisthøjskole

Kurser, konferencer m.m.

2023-2023 European Public Health Association Conferenc, Dublin.

Undervisning og anden særlig erfaring

2013 Forelæsninger, holdundervisning og vejledning på bachelor og kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. Komplekse interventioner, sundhedsfremme og forebyggelse, metoder og teorier i folkesundhed