Maiken Bay Ravn

Maiken Bay Ravn

Forsker, cand.scient.san.publ.

+45 2960 1078

mairav@rm.dk

https://orcid.org/0000-0001-6978-6070

Præsentation

Jeg har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og har erfaring med forskellige forskningsprojekter på rehabiliteringsområdet. Min forskning har fokus på praksisnære rehabiliteringsindsatser og i mit ph.d.-projekt undersøgte jeg hjerterehabilitering i overgangen mellem hospital og kommune, herunder de muligheder og udfordringer som borgerne møder. Metodemæssigt ligger mine kompetencer primært inden for kvalitative metoder og analyser, spørgeskemaundersøgelser, samt systematiske litteraturreviews. Jeg underviser desuden på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt den sundhedvidenskabelige kandidatuddannelse.

Kompetenceprofil

 • Hjerterehabilitering
 • Undervisning
 • Systematiske litteratur review
 • Kvalitativ forskning

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Maiken Bay Ravn i ORCID

DEFACTUM publikationer

How to Facilitate Adherence to Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings for Ischaemic Heart Disease Patients. The Perspectives of Health Professionals. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

Why Do Patients With Ischaemic Heart Disease Drop Out From Cardiac Rehabilitation in Primary Health Settings. A Qualitative Audit of Patient Charts. Maiken Bay Ravn, Maria Uhd, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lisbeth Ørtenblad, Thomas Maribo. Frontiers, 2022.

Benefits of cardiac rehabilitation following acute coronary syndrome for patients with and without diabetes: a systematic review and meta-analysis. Birgitte Bitsch Gadager; Lars Hermann Tang; Maiken Bay Ravn; Patrick Doherty; Alexander Harrison; Jan Christensen; Rod S. Taylor; Ann-Dorthe Zwisler; Thomas Maribo. BMC Cardiovascular Disorders, 2022.

To what extent is socioeconomic status associated with not taking up and dropout from cardiac rehabilitation: a population-based follow-up study. Marie Louise Svendsen; Birgitte Bitsch Gadager; Christina M Stapelfeldt; Maiken Bay Ravn; Sanne Møller Palner; Thomas Maribo. BMJ Open, 2022.

Socio-economic inequalities in fragility fracture incidence: a systematic review and meta-analysis of 61 observational studies. G. Valentin; M.B. Ravn; E.K. Jensen; K. Friis; A. Bhimjiyani; Y. Ben-Shlomo; A. Hartley; C.P. Nielsen; B. Langdahl; C.L. Gregson. Osteoporosis International, 2021.

National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer som får foretaget større benamputationer. Maiken Bay Ravn. Sundhedsstyrelsen, 2021.

Borgere og brobyggeres oplevelser og erfaringer med Social Sundhed. Maiken Bay Ravn. Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM, 2020.

National klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer. Maiken Bay Ravn. FSOS, 2020.

Towards person-centred rehabilitation in dementia - a narrative synthesis. Thuesen J; Ravn MB; Petersen KS. Disability and Rehabilitation, 2020.

Ansættelser og projekterfaring

2017 DEFACTUM

 • Kommunal hjerterehabilitering - En analyse af frafald
 • Kvalitativ pilotprojekt for Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

2017-2020 REHPA

 • DEM-REHAB
 • Nationale kortlægning af specialiserede palliative indsatser
 • Nationale kortlægning af kommunale palliative indsatser
 • Metodekonsulent på Nationale Kliniske Retningslinjer
 • Nationale kortlægning af hjerterehabilitering

2016-2017 Aalborg Universitet

 • Kvalitativt forskningsprojekt
 • Vejledning af kandidatstunderende i Folkesundhedsvidenskab og bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering

Uddannelsesbaggrund

2015 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

2013 Bachelor of Global Nutrition and Health

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Conducting successful exams: Regulations and cases illustrating challenges and pitfalls, Aalborg Universitet

2017-2017 Course in writing grant proposals, Aalborg Universitet

2016-2016 Basic course in Problem Based Learning, the AAU-model, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

2016-2016 Basic Course in University Pedagogy, Aalborg Universitet (2 ECTS point)

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Kursuskoordinator og underviser på "Rehabilitering", bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, AU

2018 Interpretive Description journal Club, AU

2017 Kvalitativ journal club, AU

2016-2017 Vejledning af 1. og 2. semesterprojekter, kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab, AAU

2016-2017 Vejledning af semesterprojekter, bachelorstuderende i medicin og medicin med industriel specialisering, AAU