“It Was Definitely an Eye-Opener to Me”—People with Disabilities’ and Health Professionals’ Perceptions on Combining Traditional Indoor Rehabilitation Practice with an Urban Green Rehabilitation Context

Louise S. Madsen; Dorthe Varning Poulsen; Claus V. Nielsen; Charlotte Handberg.

Formålet var at beskrive og analysere personer i rehabilitering samt sundhedsprofessionelles opfattelse af at kombinere traditionel indendørs rehabiliterings-praksis med urbane grønne omgivelser. 

Resultaterne for denne artikel viser hvordan traditionel indendørs rehabiliteringspraksis kombineret med urbane grønne omgivelser er forbundet med Ambivalens omkring ændring af konteksten.

Gennem fælles gruppe diskussioner opstod en Forhandling af deltagernes divergerende antagelser omkring rehabilitering, som er et essentielt led i at Udvide rammen for rehabilitering.

Personerne i rehabilitering samt sundhedsprofessionelles fælles opfattelser gav indsigt i deres samlede synspunkter om, hvad der er vigtigt at tage i betragtning som en del af udviklingen af fremtidens rehabiliteringspraksis.  

Studiet er gennemført på baggrund af tre online fokus-gruppe interviews med deltagelse af 10 sundhedsprofessionelle og fire personer i rehabiliteringsforløb tilknyttet Neurocentret, Ortopædisk Genoptræningscenter eller Dagcenter Midtpunktet, Aarhus Kommune. Metodologien Interpretive Description danner rammen for studiet, sammen med organisatorisk kultur teori.

Artiklen tager afsæt i demonstrationsprojektet SPARK (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima), og er et af fire delstudier, der gennemføres som et 3-årigt ph.d.-projekt (2018-2021). SPARK er en innovativ arena i omgivelserne omkring Marselisborgcentret, der potentielt danner grundlag for udvikling af nye rehabiliteringsløsninger. 

Link til projektet bag publikationen

“It Was Definitely an Eye-Opener to Me”—People with Disabilities’ and Health Professionals’ Perceptions on Combining Traditional Indoor Rehabilitation Practice with an Urban Green Rehabilitation Context

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2021
Udgiver International Journal of Environmental Research and Public Health
ISBN/ISSN https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5994
Længde 14 sider

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen