Hvad er indsatsteori?

Morten Greve

Begreber som "forandringsteori", "programteori", "logisk model" m.m. anvendes i stort omfang i forbindelse med udviklings- og kvalitetsarbejdet på velfærdsområderne, men desværre ofte på en uklar og inkonsistent måde. Dette metodenotat fremlægger og underbygger en forsknings- og praksisinformeret begrebsbrug under overskriften "indsatsteori". 

En indsatsteori kan defineres som et redskab til struktureret indholdsbeskrivelse af faglig indsats. Alt lige fra enkle, afgrænsede tiltag til komplekse velfærdstilbud. En solid indsatsteori er, argumenterer vi for, nyttig både i en implementerings- og evalueringssammenhæng - ja, faktisk hele vejen rundt i kvalitetscirklen. Metodenotatet udfolder dette argument og giver samtidig konkret, handlingsanvisende vejledning i, hvordan man kan få udbytte af arbejdet med udvikling af indsatsteori.

Download Metodenotat_2021_Hvad er indsatsteori.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 42 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve