Beboertilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen

Gitte Dahl; Peder Hau Lyng

DEFACTUM har i efteråret 2020 gennemført en beboer- og pårørendeundersøgelse af Botilbuddet Granhøjen. Formålet med undersøgelsen har til dels været at måle, om Granhøjen lever op til deres kvalitetsmål om høj beboer- og pårørendetilfredshed – og til dels at få øje på udviklingsområder, der kan forbedre tilfredsheden blandt beboere og pårørende.

Generelt viser undersøgelsen, at både beboere og pårørende er meget tilfredse med Granhøjen og dens tilbud.

Beboerne er blevet spurgt ind til temaer som personale, ophold, beskæftigelsessted og aktivitetstilbud, samarbejde mellem personale og pårørende, behandling på privathospital, miljø- og sundhedsgrupper og overordnet tilfredshed. De pårørende har fået stillet spørgsmål om beboerens kontakt med personalet, relation til de andre beboere og boligen. Derudover er de pårørende blevet spurgt ind til samarbejdet mellem personalet og de pårørende, eventuel behandling på privathospital, miljø- og sundhedsgrupper samt deres overordnede tilfredshed.

Granhøjen har uddelt spørgeskemaerne til deres beboere. 145 beboere har i løbet af november 2020 haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. 99 beboere har valgt at deltage, hvilket giver en svarprocent på 68. Pårørendeundersøgelsen er gennemført via telefoninterview. Det har været muligt at kontakte 78 pårørende. Heraf har 40 svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 51.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2020_Beboertilfredshedsundersøgelse_Granhøjen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 sider

Kontaktperson

Gitte Dahl

Gitte Dahl

+45 2448 1443

gitdah@rm.dk

Forfattere

Peder Hau Lyng; Gitte Dahl