Ensomhed blandt unge. Temaanalyse, vol. 7

Mathias Lasgaard; Julie Christiansen; Karina Friis

<![CDATA[Der er fortsat brug for mere viden om ensomhed hos unge i Danmark; viden, der kan understøtte beslutningsprocesser og interventioner. Denne temaanalyse bidrager til beskrivelsen af unge (16-24-årige), der føler sig ensomme. Analysen har tre formål: 1) At belyse forekomsten af ensomhed hos unge på tværs af køn, alder, etnicitet, uddannelse/beskæftigelse, boform, kæresteforhold og lokalområde, 2) At belyse ensomme unges sociale kontakter (venner, kollegaer/studiekammerater, naboer/beboere i lokalområdet og frivilligt arbejde/foreningsdeltagelse), og 3) At belyse overlappet mellem ensomhed og andre indikatorer for dårlig mental sundhed og mentale helbredsproblemer (stress, længerevarende psykisk lidelse, depression, angst og anspændthed, søvnbesvær/søvnproblemer og selvskade). Dermed tegner analysen et detaljeret billede af unge, der føler sig ensomme, og bidrager samtidig til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særligt stort.]]>

Link til projektet bag publikationen

Download Lasgaard Christiansen og Friis (2019) Ensomhed blandt unge.pdf

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-96-3