Ensomhed blandt unge. Temaanalyse, vol. 7

Mathias Lasgaard; Julie Christiansen; Karina Friis
Der er fortsat brug for mere viden om ensomhed hos unge i Danmark; viden, der
kan understøtte beslutningsprocesser og interventioner.
Denne temaanalyse bidrager til beskrivelsen af unge (16-24-årige), der føler
sig ensomme. Analysen har tre formål: 1) At belyse forekomsten af ensomhed
hos unge på tværs af køn, alder, etnicitet, uddannelse/beskæftigelse, boform,
kæresteforhold og lokalområde, 2) At belyse ensomme unges sociale kontakter
(venner, kollegaer/studiekammerater, naboer/beboere i lokalområdet og
frivilligt arbejde/foreningsdeltagelse), og 3) At belyse overlappet mellem ensomhed og andre indikatorer for dårlig mental sundhed og mentale helbredsproblemer
(stress, længerevarende psykisk lidelse, depression, angst og anspændthed,
søvnbesvær/søvnproblemer og selvskade). Dermed tegner analysen
et detaljeret billede af unge, der føler sig ensomme, og bidrager samtidig
til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er
særligt stort.

Link til projektet bag publikationen

Download Lasgaard Christiansen og Friis (2019) Ensomhed blandt unge.pdf

Læs mere om Hvordan har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-96-3