Hvordan har du det? er en undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner, der kortlægger sundheden for regionens 1,25 mio. borgere. Undersøgelsen er et værdifuldt grundlag, når region og kommuner skal planlægge en målrettet sundhedsindsats.

I Region Midtjylland gennemføres undersøgelsen af DEFACTUM.

Sådan kan du bruge data fra Hvordan har du det?
Se korte filmklip med forskellige perspektiver på, hvordan resultaterne kan bruges til at styrke sundheden blandt borgerne.

Forskning med data fra Hvordan har du det?
Hvordan har du det data bruges også til forskning, der løbende udgives som temahæfter/analyser. Link til oversigt over temahæfter og analyserne. 

Studerende og ph.d.-studerende anvender ligeledes data fra Hvordan har du det? Læs mere om mulighederne for brug af data. 

Hvordan har du det? er også en national undersøgelse
Undersøgelsen i Region Midtjylland er del af en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet. 

Uddybende informationer
I venstremenuen kan du finde flere, uddybende informationer om Hvordan har du det?

Programleder Finn Breinholt Larsen
Tlf. 7841 4331
E-mail: Finn.breinholt@stab.rm.dk

Hvordan har du det? postkasse:
Hvordanhardudet@rm.dk 

Kroniske sygdomme og Multisygdom