Udsnit af rapportforside

Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

Det er en forskergruppe i DEFACTUM, som gennemfører undersøgelsen i Region Midtjylland.

Spørgeskemaundersøgelsen 2017
I februar 2017 modtog 52.000 borgere i Region Midtjylland et spørgeskema. Mere end 32.400 svarede (62%).

Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret på en konference den 14. marts 2018. Du kan finde materialet fra konferencen her

 

Nationalt samarbejde
DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Ydeligere forskning med data
Data fra Hvordan har du det?-undersøgelsen bruges også til anden forskning. Eksempler på temaanalyser og rapporter finder du her. 

Hvordan har du det? 2017-rapport

Læs rapporten her.