På vej frem - Forbedringsvejlederne fortæller

Josefine Kirstine Schouv Jakobsen og Anne Kongerslev Wermuth

I hæftet 'På vej frem' fortæller syv forbedringsvejledere fra Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse om deres erfaringer med at gennemføre forbedringsprojekter. Der er tale om fem konkrete projekter med fokus på at: reducere operationsdelayet for patienter med hoftenære lårbensbrud; optimere forløbet for patienter i intravenøs biologisk behandling; nedbringe tiden fra lægekontakt i akutafdelingen til samtale med rette lægefaglige specialist; forbedre sengelogistikken og dermed patientflowet; forhindre selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien. Fælles for projekterne er, at forbedringsvejlederne har brugt en række konkrete værktøjer såsom at sætte konkrete mål, indsamle data på om iværksatte forandringer virker og afprøve tiltag i praksis ved brug af PDSA-cirklen. Vi håber, at fortællingerne kan fungere som inspiration for andre, der gerne vil eller allerede er i gang med lokalt forbedringsarbejde.

Download Haefte_2018_Paa_vej_frem.pdf

Læs mere om forbedringsvejlederuddannelsen

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 22 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

Anne Kongerslev Wermuth