Implementation of Quality Collaboratives: The case of the Danish Healthcare Quality Programme

Kathrine Carstensen

Kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet er centrale udfordringer over hele verden. I deres søgen efter effektive strategier for kvalitetsudvikling har beslutningstagere og sundhedsmyndigheder i stigende grad rettet opmærksomheden mod netværksbaserede bottom-up-tilgange, hvor sundhedsprofessionelle medarbejdere inddrages aktivt i udviklingen og implementeringen af kvalitetsforbedringerne. Lærings- og kvalitetsteams (LKT) er et eksempel på sådan en tilgang, som anvendes bredt. Eksisterende forskning vedrørende effekten af at anvende LKT viser positive, men varierende og kontekstafhængige resultater. For at kunne opnå en fyldestgørende forståelse for disse resultater og blive i stand til at understøtte vellykket implementering på tværs af forskellige organisatoriske kontekster i sundhedsvæsenet, er det nødvendigt at undersøge implementeringen af specifikke LKTer. 

Med udgangspunkt i et kvalitativt casestudie af anvendelsen af LKT inden for det danske kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet har dette ph.d.-projekt derfor undersøgt, hvordan LKT implementeres som en tilgang til implementering af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet drevet af sundhedsprofessionelle. Ph.d.-projektet består af fire forskningsartikler og en sammenfatning, og er baseret på triangulerede kvalitative empiriske data, herunder kvalitative interviews, observationer og dokumentarisk materiale.

Ph.d.-projektets resultater understøtter og udbygger den eksisterende forskningslitteratur vedrørende implementering af LKT. Desuden bidrager resultaterne med nye perspektiver og vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til videreudviklingen af LKT som en tilgang til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, og til at skabe de bedste forudsætninger for LKTernes vellykkede implementering på tværs af forskellige organisatoriske kontekster i sundhedsvæsenet. 

Ph.d.-projektet er udarbejdet i regi af Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Link til projektet bag publikationen

Download PhD Dissertation_Kathrine Carstensen_without appendicies.pdf

Udgivelsesform Ph.d.-afhandlinger
År 2024
Længde 75 sider

Kontaktperson

Kathrine Carstensen

Kathrine Carstensen

+45 2965 1225

katcar@rm.dk

Forfattere

Kathrine Carstensen