Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO). MoEva 2.0. System, drift, organisering, udvikling og forskning

Hanne Søndergaard; Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Anne Sophie Boisen.

Formålet med publikationen er at opsamle de erfaringer, der er opnået i det systemmæssige arbejde med MoEva 2.0; herunder også erfaringer med drift, organisering, udvikling og forskning. 

Rapportens formål er afdækket via desk research og kvalitative interviews med videnspersoner fra DEFACTUM samt MoEva styre- og superbrugergruppe.

Rapporten beskriver erfaringer med fokus på henholdsvis baggrunden for udviklingen af MoEva 2.0, organisering og samarbejde om MoEva 2.0, muligheder for MoEva-data inden for forskning, kvalitetsudvikling og ledelsesinformation og endelig perspektiver på fremtidigt udviklingsarbejde inden for PRO og tilhørende IT-systemer. 

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2024_Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO)_MoEva.pdf

Download Bilagsrapport_2024_Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO)_MoEva.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2024
Udgiver DEFACTUM
Længde 42 + 24 sider