Evaluering af MOVE rusmiddelbehandling for kriminalitetstruede og dømte børn og unge på sikrede afdelinger

Malene Vinther Christensen

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge i Region Midtjylland ønsker at styrke sin indsats overfor børn og unge med misbrug. I foråret 2023 igangsatte de derfor et etårigt projekt med det formål at tilpasse og afprøve MOVE rusmiddelbehandling på de sikrede og særligt sikrede afdelinger Grenen-Dalstrup og Koglen. DEFACTUM har evalueret indsatsen med en kombination af interviews, spørgeskemadata og dele af de unges trivselsmålinger.

MOVE er en særlig metode inden for rusmiddelbehandling, som er udviklet og afprøvet af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet i samarbejde med Social- og boligstyrelsen og ni kommuner. Metoden består af et samtaleforløb – baseret på kognitiv adfærdsterapi og Den Motiverende Samtale – og en række strukturelle elementer. MOVE har vist gode resultater. I indeværende projekt er metoden blevet tilpasset konteksten på de sikrede og særligt sikrede afdelinger med en ny manual. Manualen kan udleveres ved interesse.

I alt er der igangsat 21 MOVE-forløb i projektperioden på tværs af Grenen-Dalstrup og Koglen og evalueringen har vist positive resultater. Medarbejderne sætter pris på, at forløbet har en fast foruddefineret struktur, men at der samtidig er frihed til at følge de unges fortællinger og give dem indflydelse på samtaleforløbet. De unge sætter pris på denne indflydelse og er samtidig motiveret af at få tid sammen med en voksen, der lytter i et trygt og fortroligt rum. MOVE-forløbene åbner for nogle svære og vigtige samtaler mellem behandlere og unge, som ellers ikke ville have fundet sted, og som kan føre til øget selvindsigt og nye strategier hos de unge på deres vej mod et mindre rusmiddelforbrug.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2024_Evaluering af MOVE rusmiddelsbehandling.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2024
Udgiver DEFACTUM
Længde 26 sider