Evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland

Signe Andrén Thrane; Anne Kongerslev Wermuth

Ifølge sundhedslovens §100 skal alle kvinder, som eventuelt ønsker at få foretaget en abort, tilbydes en støttesamtale forud for og efter en abort. DEFACTUM har i perioden 2021- 2023 gennemført en evaluering for Region Midtjylland af, hvordan kvinder med ønske om at få foretaget en abort før 12. graviditetsuge oplever og vurderer kvaliteten af de støttesamtaler, de modtager ved deres praktiserende læge i Region Midtjylland. Derudover belyses det i evalueringen, hvordan abortrådgivningen er organiseret i Region Midtjylland, herunder hvordan der kommunikeres om rådgivningstilbuddet. Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og på kvalitative interview med udvalgte kvinder, som har overvejet eller har fået foretaget en abort i Region Midtjylland.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2023_Evaluering af Abortrådgivning i Region Midtjylland.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 56 sider