Evaluering af borgeroplevet kvalitet ved IV-behandling i nærområdet

Anne Kongerslev Wermuth; Lars Rasmussen

DEFACTUM har lavet en evaluering af den borgeroplevede kvalitet ved IV-behandling i nærområdet. Muligheden for IV-behandling i nærområdet udspringer af Sundhedsaftalen og bunder i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.

DEFACTUM har evalueret samarbejdsaftalen i 2021 med fokus på den borgeroplevede kvalitet. Evalueringen er gennemført ved brug af en spørgeskemaundersøgelse og en supplerende interviewundersøgelse med borgere i flere midtjyske kommuner. Kun borgere, der får IV-behandling i eget hjem, medvirker i undersøgelsen. Evalueringen har både fokus på, hvordan beslutningen om IV-behandlingen i nærområdet træffes (herunder om der er tale om fælles beslutningstagen), og i hvilken grad de forventede borgerfordele ved at tilbyde IV-behandling i nærområdet er indfriet.

Evalueringen viser, at stort set alle borgere, der medvirker i evalueringen, mener at beslutningen om IV-behandling i nærområdet er den rette for dem. Dog kan fremlæggelsen af de forskellige behandlingsmuligheder med fordel være (mere) nuanceret.

Evalueringen viser også, at de forventede borgerfordele i høj grad er indfriet, og at IV-behandling i nærområdet understøtter muligheden for at skabe et forløb på borgerens præmisser. Kun ganske få borgere oplever ulemper ved IV-behandling i nærområdet, f.eks. at behandlingen i enkelte tilfælde har måttet foregå på hospitalet. 

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2022_Borgeroplevet kvalitet ved IV-behandling i nærområdet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 26 sider