Evaluering af Projekt Tværsektorielt Team. Et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland og Holmstrupgård, en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge

Malene Vinther Christensen; Marianne Sigaard Balleby

Evalueringen af projekt Tværsektorielt Team viser, at selv unge med udtalte psykiske vanskeligheder kan bidrage til og involvere sig i planarbejde og møder med flere aktører på tværs af sektorer. Projektets værktøjer har demonstreret et potentiale for, at den unges stemme og egne formuleringer om udfordringer og ønsker kan udgøre en samlende – og meningsskabende – faktor for samarbejdet på tværs af sektorer. Herved ses en vis forudsætning for øget sammenhæng og fokus i de unges forløb.

Projektet, som er gennemført med midler fra Sundhedsstyrelsen, har søgt at imødekomme et behov for samspil og koordinering mellem den regionale behandlingspsykiatri og de unges botilbud. Fremadrettet vil skulle overvejes, hvordan de virksomme elementer fra Mit Møde og Min Plan inkorporeres i eksisterende planer og mødefora.

Det var målet, at cirka 33 unge skulle indgå i projektet, men blandt andet målgruppens vanskeligheder og mange involverede aktører har betydet, at der kun i fem forløb er opnået erfaringer med at udfylde Min Plan, personlige statements og afholde Mit Møde. Evalueringen er baseret på kvalitative data om disse forløb, blandt andet tre interviews med unge og tre gruppeinterviews med medarbejdere. Evalueringen indeholder et efterskrift af projektejerne om anvendelse af projekterfaringerne.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2024_Evaluering af Projekt Tværsektorielt Team.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2024
Udgiver DEFACTUM
Længde 34 sider